1. Giới thiệu tính năng:

Trước đây, khi khách hàng Hủy/Hoàn trả đơn hàng trên các kênh TMĐT, việc tự động cập nhật tồn kho sẽ dẫn đến việc tạo ra tồn kho ảo (hàng chưa có tại kho thực tế nhưng đã được cập nhật số lượng lên kênh bán).  
Như vậy, trường hợp phát sinh đơn hàng mới trên Omnichannel (Omnipower) khi sản phẩm vẫn đang nằm trong tồn kho ảo, và kho thật thì chưa nhận được hàng hoàn trả sẽ gây ra nhiều tình huống bất lợi cho nhà bán hàng như: kéo dài thời gian giao hàng, chậm trễ xác nhận đơn hàng dẫn đến tỉ lệ huỷ hàng cao và giảm uy tín của doanh nghiệp mình.

Với bản cập nhật mới nhất của Omnichannel, khi sử dụng các kênh bán hàng kết nối, nhà bán hàng sẽ:

  1. Không còn gặp tình trạng tồn kho ảo sau khi người mua hàng Huỷ/ Hoàn trả đơn hàng. 

  2. Tránh tình trạng hàng hoá chưa về lại kho nhưng đã được cập nhật lên kênh bán. Từ đó, nắm được số lượng tồn chính xác. 

  1. Hướng dẫn sử dụng

  • Trường hợp người mua huỷ hoặc hoàn trả đơn hàng trên các kênh TMĐT. 

Bước 01: Khi có đơn hàng mới, hàng hoá đã xuất khỏi kho và giao cho Nhà vận chuyển → Số tồn kho được cập nhật mới.


Khi đơn hàng mới phát sinh, tồn kho ban đầu


    Tồn kho tại sàn TMĐT.  


Sau khi hàng đã giao cho Nhà Vận Chuyển


Bước 02Khi khách Huỷ/Hoàn trả đơn hàng, hệ thống Omnichannel của Haravan sẽ tự động hoàn trả thanh toán cho khách, nhưng sẽ không tự động cập nhật tồn kho. Đồng thời, hệ thống cũng không phát sinh tồn kho ảo.Sau khi Huỷ đơn/Hoàn trả, hệ thống không tự động nhập kho                                                    Thanh toán đã được hoàn trả


Bước 03: Để cập nhật lượng hàng tồn thực tế, nhà bán hàng xác nhận nhập kho cho đơn hàng bị Huỷ/Hoàn trả, cần thực hiện thao tác Hoàn trả trên Omnichannel.


Thực hiện thao tác Hoàn trả trên Đơn hàng


Lượng tồn kho được cập nhật trên hệ thống Haravan

Lượng tồn kho được cập nhật trên kho của sàn. 


Lưu ý:

  • Chỉ những đơn hàng ở trạng thái “Chờ lấy hàng”, “Đang giao hàng”, “Đã giao hàng” thì mới cần thực hiện thao tác Hoàn trả số lượng vì hàng đã xuất khỏi kho. Với trường hợp những đơn hàng mới được đặt (đang ở trạng thái “Chưa giao hàng” và hàng hóa vẫn còn trong kho) thì khi đơn hàng bị huỷ hoặc bị hoàn trả, tồn kho vẫn được cập nhật tự động như bình thường.