Cách 1 Kiểm tra nhanh trạng thái Feed trên trang quản trị của Haravan

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị Haravan

Bước 2: chọn Google Ads >> Trạng thái sản phẩm: 

Trạng thái sản phẩm sẽ có 4 trạng thái

  • Các sản phẩm đang hoạt động: Là các sản phẩm đã đủ điều kiện chạy Google Ads

  • Các sản phẩm hết hạn: Là các sản phẩm quá 30 ngày chưa có cập nhật mới

  • Các sản phẩm đang chờ xử lý: Là những sản phẩm đang chờ duyệt (thời gian duyệt là 3 ngày)

  • Các sản phẩm bị từ chối: Là các sản phẩm không đủ điều kiện chạy Google Ads hoặc bị từ chối duyệt do các vấn đề về tài khoản

Lưu ý: 

Đối với những sản phẩm đã quá 3 ngày mà chưa được xét duyệt, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận support của Haravan để được hỗ trợ tốt nhất thông qua các kênh


Cách 2 Kiểm tra trạng thái Feed trên Google merchant center

Bước 1: Đăng nhập vào Merchant Center bằng email đã khai báo trên hệ thống Haravan

https://www.google.com/retail/solutions/merchant-center/

Bước 2: Chọn Sản phẩm/chẩn đoán


Bên dưới sẽ có thống kê các sản phẩm đang gặp phải những lỗi nào, từ đây mọi người có thể sửa theo như gợi ý của Google Merchant Center.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ứng dụng Google Product Feed