Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể khác nhau và với một lượng lớn sản phẩm, nhà bán hàng sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý tồn kho của từng biến thể. Nhà bán hàng hẳn cũng thắc mắc biến thể là gì? Làm thế nào để tạo biến thể? Quản lý biến thể như thế nào? 

Bài viết của Haravan sẽ giúp bạn tìm hiểu về thuộc tính, biến thể của sản phẩm: cách tạo, cập nhật và quản lý từng biến thể của sản phẩm trên trang admin Haravan.

Nội dung


Giới thiệu về thuộc tính và biến thể

Để hiểu được biến thể là gì, nhà bán hàng cần hiểu khái niệm thuộc tính và giá trị thuộc tính. Thuộc tính là các thông tin về chi tiết, đặc điểm giúp phân biệt điểm khác nhau giữa các phiên bản sản phẩm, ví dụ Kích thước, Vật liệu, Màu sắc. Thuộc tính được thêm tối đa 3 thuộc tính cho một sản phẩm. 

Tương ứng với mỗi Thuộc tính, sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau (Ví dụ như màu hồng, màu xanh, lụa, jeans,...). Hệ thống hỗ trợ tạo tối đa 200 giá trị thuộc tính.

Khi ghép từng giá trị thuộc tính với nhau sẽ tạo thành một biến thể sản phẩm. Ví dụ giá trị thuộc tính màu đỏ, size L, vải nỉ sẽ tạo thành 1 biến thể (hỗ trợ tạo tối đa 500 biến thể).Bạn có thể biết được sản phẩm có bao nhiêu phiên bản ở phần số lượng biến thể của sản phẩm tại tại trang Danh sách sản phẩm.

Danh sách sản phẩm ở chế độ tồn kho cơ bản 


Danh sách sản phẩm ở chế dộ tồn kho nâng caoXóa nhiều biến thể

Bước 1: Nhà bán hàng tick vào ô của các biến thể muốn xóa. Chọn mũi tên để mở bảng tùy chọn và chọn Xóa biến thể.

Biến thể sẽ không bị xóa ngay lập tức, bạn vẫn còn thể hủy lệnh xóa bằng cách chọn Hủy xóa.Bước 2: Chọn Cập nhật.

Bước 3: Kiểm tra lại các biến thể đã chọn xóa để tránh sai sót và chọn Lưu để xác nhận xóa biến thể.

Lưu ý: Tùy chọn Xóa biến thể sẽ không hiển thị nếu Nhà bán hàng chọn tất cả biển thể, vì sản phẩm cần có ít nhất một biến thể.

Xóa thuộc tính

Để xóa thuộc tính, biến thể có chứa thuộc tính đó phải có tồn kho bằng 0. Xem hướng dẫn điều chỉnh tại đây

Ví dụ: Bạn muốn xóa thuộc tính Màu sắc, nhưng biến thể chứa thuộc tính màu sắc lại đang còn tồn kho. Do đó, bạn cần điều chỉnh các chỉ số tồn kho của biến thể đó về 0, trước khi xóa thuộc tính màu sắc. 

Để thực hiện xóa thuộc tính, bạn thực hiện:

Bước 1: Chọn Chỉnh sửa ở thuộc tính cần xóa.

Bước 2: Chọn biểu tượng xóa bên cạnh thuộc tính.

Bước 3: Chọn Cập nhật để hoàn tất.


Xem lịch sử cập nhật biến thể

Nhằm giúp chủ cửa hàng quản lý việc thay đổi thông tin sản phẩm, Haravan bổ sung tính năng ghi nhận lại lịch sử hoạt động mỗi khi tài khoản nhân viên thực hiện chỉnh sửa sản phẩm. Để xem lịch sử cập nhật, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn biến thể cần xem lịch sử cập nhật trong trang chi tiết sản phẩm

Bước 2: Tại chi tiết biến thể, bạn chọn Lịch sử cập nhật

Bước 3: Tại đây, bạn có thể lọc theo nhân viên và ngày để xem lịch sử thao tác.


Lưu ý:
  • Lịch sử cập nhật biến thể bắt đầu ghi nhận từ ngày 01/04/2024.
  • Chỉ có thể truy xuất lịch sử thao tác trong vòng 30 ngày