Đối với kênh bán hàng website, Haravan cung cấp cho bạn một số báo cáo giúp bạn thống kê và phân tích lưu lượng truy cập website. Trong mục báo cáo này, bạn có thể xem được những thông tin:

  • Tổng lượt xem trang thông qua  2 thiết bị là máy tính (desktop) và điện thoại (mobile)

  • Lưu lượng truy cập website theo giờ trong ngày, giờ, ngày, tháng, năm

Báo cáo sẽ mặc định hiển thị chỉ số trong tháng hiện tại (từ đầu tháng tới ngày coi báo cáo). Ngoài ra bạn cũng có thể lọc thời gian thống kê theo những khoảng thời gian bạn mong muốn.


Lưu ý:
Hệ thống chỉ hỗ trợ xem dữ liệu từ sau ngày 19/07/2021 vì đây là thời gian báo cáo website của Haravan được cho ra mắt


Nội dung


Giải thích các thuật ngữ

Page viewTổng số lượt chuyển hướng sang một trang khác trên website và lượt tải lại trang 
Mobile
Số liệu đo lường được khi user truy cập website bằng thiết bị di động

Desktop 
Số liệu đo lường được khi user truy cập website bằng máy tính 

Xem chi tiết báo cáo

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

  • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn


  • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọnThêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung. 

Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Ví dụ bạn muốn xem số liệu pageview website của mình theo tháng, bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm

 


Chọn thêm Tháng -> chọn Áp dụng


Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được số liệu pageview theo tháng

Gợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo. Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thịNhân bản/ Xuất báo cáo

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

  • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho

  • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.

Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.