Anh chị có thể liên hệ với Google thông qua các nguồn sau đây:

Bạn có thể vào tài khoản Goolge Ads, chọn biểu tượng trợ giúp và để lại phản hồi.

Nếu bạn đã xử lý xong các vấn đề sau khi được Google hướng dẫn, bạn hãy điền biểu mẫu này để được xét duyệt lại.