Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những thao tác mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng tạo nhóm tài khoản mỗi nhân viên sẽ được phân vào một vai trò (Nhóm tài khoản) để thực thiện đúng phạm vi công việc của mình.


Để bắt đầu sử dụng tính năng Phân quyền nhân viên bạn cần tạo các nhóm tài khoản tương ứng với công việc phân cho nhân viên.


Haravan đã tạo sẵn mặc định 3 nhóm tài khoản: Nhân viên cửa hàng, Cửa hàng trưởng, Quản trị viên. Bạn có thể thêm những nhóm tài khoản khác hoặc chỉnh sửa các nhóm tài khoản đã tạo của hệ thống theo hướng dẫn sau:

Mục lục: 


1. Thêm mới nhóm tài khoản


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.
Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Nhấn Tạo nhóm tài khoản.Bước 4:

Bổ sung Thêm nhóm (Bắt buộc), Mã nhóm (Bắt buộc) và Ghi chú (Không bắt buộc).


Lưu ý:
 • Mã nhóm một khi đã tạo sẽ không thể chỉnh sửa.Bước 5:

Ở phần tuỳ chỉnh quyền, nếu muốn phân cho nhóm mới toàn quyền truy cập các tính năng, bạn hãy giữ nguyên trạng thái mặc định  là Toàn quyền quản trị OmniPower.


Nếu bạn cần tuỳ chỉnh các quyền theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp, hãy bấm bỏ chọn toàn quyền quản trị OmniPowerBước 6: 

Sau khi bỏ chọn toàn quyền quản trị OmniPower, một danh sách các quyền sẽ hiện ra, bạn hãy chọn các loại quyền cho nhóm tài khoản cần tạo.


Để có thể phân quyền một cách chuẩn xác, đúng mong muốn, việc hiểu rõ các loại quyền là vô cùng cần thiết.


Phân loại


Quyền quản trị viên trong Haravan bao gồm hai loại quyền:


Loại 1: Quyền Tính năng


Quyền tính năng là quyền được thao tác cho các menu/submenu của Omnipower.


Quyền tính năng được chia làm hai nhóm:


 1. Nhóm 1: Quyền Quản lý.
  Đây là quyền mà quản trị được phép quản lý một tính năng trên menu/submenu của Omnipower. Nhóm quyền này bao gồm ba loại lựa chọn tùy chỉnh quyền:
  • Không có quyền: không có quyền hạn thao tác cho tính năng.
  • Chỉ đọc: có thể xem nhưng không chỉnh sửa được.
  • Đọc và ghi: có thể xem, thêm, chỉnh sửa, xóa và các thao tác quản lý khác. Đây được xem là quyền đầy đủ nhất cho quản lý tính năng.
 2. Nhóm 2: Quyền Đọc.
  Đây là quyền lựa chọn được phép đọc (xem) hay không một tính năng trên menu/submenu của Omnipower. Nhóm quyền này đưa đến hai lựa chọn tùy chỉnh quyền:
  • Không có quyền: không có quyền hạn xem.
  • Có quyền: được phép xem.


Quyền Dữ liệu 


Quyền dữ liệu là quyền can thiệp đến các tính năng có dữ liệu, bao gồm: đơn hàng, tồn khobáo cáo


Quyền dữ liệu chỉ được kích hoạt khi:

 1. Quyền tính năng thuộc về Đơn hàng, Tồn kho, Địa chỉ.
 2. Lựa chọn quyền tính năng là Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi.

Khi phân quyền cho các tài khoản đọc dữ liệu trên HaraRetail, nhà bán hàng chỉ có thể phân quyền cho quản trị viên đọc dữ liệu trong các kho được chỉ định (theo địa chỉ mà quản trị viên được phép quản lý).

Xem Hướng dẫn thêm nhân viên vào các kho tại đây


Danh sách các loại quyền


Các loại quyền trong Omnipower bao gồm hai loại:

 • Chỉnh sửa quyền (cơ bản)
 • Chỉnh sửa quyền nâng cao 


Chỉnh sửa quyền (cơ bản) bao gồm:

 • Quản lý chung
  • Không có quyền
  • Có quyền
 • Quản lý đơn hàng
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý phiếu vận chuyển
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý khách hàng
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý sản phẩm
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý nhóm sản phẩm
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý khuyến mãi
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý nhà phân phối
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Đọc thông tin chi tiết tồn kho
  • Không có quyền
  • Có quyền
 • Quản lý điều chuyển tồn kho

  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý điều chỉnh tồn kho

  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý phiếu mua hàng 
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Đọc lịch sử tồn kho
  • Không có quyền
  • Có quyền
 • Quản lý địa chỉ
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý báo cáo
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý cấu hình chung
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý cấu hình vận chuyển
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền
 • Quản lý cấu hình thanh toán
  • Đọc và ghi
  • Chỉ đọc
  • Không có quyền


Chỉnh sửa quyền nâng cao bao gồm:

 • Dữ liệu đơn hàng
  • Được chỉ định
  • Tất cả
 • Dữ liệu điều chuyển tồn kho
  • Được chỉ định
  • Tất cả
 • Dữ liệu điều chỉnh tồn kho
  • Được chỉ định
  • Tất cả
 • Dữ liệu phiếu mua hàng
  • Được chỉ định
  • Tất cả
 • Đọc giá vốn
  • Không có quyền
  • Có quyền
 • Dữ liệu địa chỉ
  • Được chỉ định
  • Tất cả

Bước 7:

Bấm Lưu.


2. Chỉnh sửa nhóm tài khoản


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Bấm vào tên nhóm tài khoản bạn cần chỉnh sửa. Bước 4:

Chỉnh sửa Tên, Ghi chú hoặc thêm bớt các quyền cho nhóm tài khoản.


Lưu ý:
 • Mã nhóm tài khoản không thể chỉnh sửa.Bước 5:

Bấm Lưu.3. Xoá nhóm tài khoản


Lưu ý:
 • Bạn chỉ có thể xoá những nhóm tài khoản mà bạn mới.
 • Những nhóm tài khoản mặc định đã được tạo từ trước (Nhân viên cửa hàng, cửa hàng trưởng, quản trị viên) không thể xoá.


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.
Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Bấm vào biểu tượng xoá màu đỏ ở phía bên tay phải của nhóm tài khoản bạn cần xoá.Bước 4:

Chọn Tiếp tục để xác nhận xoá nhóm tài khoản.