Mỗi sản phẩm sẽ chứa nhiều thông tin và thuộc tính khác nhau, vì thế trong quá trình cập nhật, nhà bán hàng có thể bỏ sót hoặc quên không nhập thông tin cho sản phẩm, biến thể.  Đây là nguyên nhân gây ra lỗi trong quá trình đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center. Trong luồng đồng bộ mới, Haravan đã nâng cấp tính năng thông báo lỗi để nhà bán hàng có thể chỉnh sửa trước khi xác nhận đồng bộ lên Google Merchant Center

Lưu ý:
  • Bạn chỉ cần quan tâm đến các lỗi được hiển thị bằng tiếng Việt. Những thông báo lỗi còn lại sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm của bạn.
  • Haravan chỉ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến API đồng bộ sản phẩm lỗi, những vấn đề khác như trang web vi phạm chính sách của Google sẽ không được hỗ trợ vì nằm ngoài phạm vi quản lý của Haravan. Nhà bán hàng có thể tham khảo Cẩm nang xử lý lỗi tài khoản tại đây.

Nội dung


Một số lỗi đồng bộ sản phẩm và cách khắc phục lỗi trong quá trình đồng bộ sản phẩm

1. Sản phẩm không có hình ảnh

Hình ảnh chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong mẫu Quảng cáo Google Shopping, vì thế Google sẽ không kiểm duyệt các sản phẩm không có hình ảnh mô tả.  Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa trên trang đồng bộ sản phẩm, hoặc thêm hình ảnh trong trang chi tiết sản phẩm.

2. Sản phẩm không được hiển thị trên website

Nếu sản phẩm không hiển thị trên website, khách hàng bấm vào quảng cáo sẽ không thể thấy thông tin sản phẩm. Do đó, trước khi đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center, bạn cần thực hiện đăng sản phẩm lên kênh website. Luồng đồng bộ mới sẽ có thông báo nhắc nhở và nhà bán hàng có thể chỉnh sửa ngay trên trang đồng bộ.

3. Mô tả sản phẩm không được bỏ trống

Với Quảng cáo Google Shopping, chúng ta không thể lựa chọn từ khóa giống như Quảng cáo truyền thống. Vì thế tiêu đề và mô tả sản phẩm sẽ là những nội dung chính giúp Google phân phối quảng cáo của bạn đến đúng khách hàng mục tiêu hơn. Để chỉnh sửa mô tả sản phẩm, bạn cần vào trang chi tiết sản phẩm để thêm mô tả sản phẩm.

4. Giá sản phẩm phải lớn hơn 0

Trong nhiều trường hợp sản phẩm sẽ có giá chênh lệch theo thời gian, nhà bán hàng thường không để giá cụ thể mà sẽ ghi là “Liên hệ”. Điều này vô tình đã quy phạm chính sách của Google, với Google thông tin sản phẩm phải được minh bạch khi hiển thị đến khách hàng. Trong trường hợp này, bạn bắt buộc phải điều chỉnh lại giá nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong chiến dịch và lưu ý rằng giá sản phẩm phải lớn hơn 0.

5. Lỗi lớp phủ quảng cáo trên hình ảnh sản phẩm

Như hình ảnh bên dưới, có 6 sản phẩm đang bị từ chối với lý do "Lớp phủ quảng cáo trên hình ảnh". Nguyên nhân gây ra lỗi này là do hình ảnh sản phẩm của bạn đang chứa nội dung liên quan đến khuyến mãi như miễn phí giao hàng, giảm giá 50%, ... 


Sau khi xác định được chính xác vấn đề mình gặp phải, việc tiếp theo bạn cần làm là tải về danh sách bị từ chối và dựa vào danh sách này bạn sẽ biết được các sản phẩm nào chúng ta cần điều chỉnh. Khi đã có được danh sách cần điều chỉnh bạn chỉ cần lên website của mình để tiến hành xử lý. Như trong trường hợp này là loại chữ Free Shipping trên hình ảnh sản phẩm là được.