Do 2 hệ thống kết nối thông qua API, nên việc đôi lúc gặp vấn đề là không tránh khỏi. Hãy chờ một thời gian để đơn giản đồng bộ trễ về hoặc có thể báo trực tiếp với Haravan.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp: