Tính năng gộp đơn là một công cụ quan trọng trong quản lý đơn hàng và vận chuyển, đặc biệt hữu ích khi bạn cần tối ưu hóa quá trình giao hàng bằng cách gộp nhiều đơn hàng được đặt từ cùng một khách thành một đơn hàng duy nhất. Điều này giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

Tính năng chỉ hỗ trợ cho các gói: Omni Advanced, Grow, Scale

Lưu ý:
 • Tính năng này hỗ trợ gộp đơn phát sinh từ các kênh bán hàng trừ đơn từ các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop)
 • Không hỗ trợ gộp đơn hàng có chứa sản phẩm có đơn vị tính và sản phẩm combo

Nội dung


Quy trình hoạt động của tính năng 

1. Trong mục Gộp đơn, hệ thống sẽ gộp các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • Cùng tên khách hàng đặt đơn, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng 

 • Đơn hàng không có mã khuyến mãi

 • Đơn không áp dụng chiết khấu KHTT hoặc áp dụng đổi điểm Loyalty

 • Đơn không hủy, không hoàn trả  

 • Đơn chưa tạo vận đơn

 • Đơn hàng có thông tin người mua cụ thể, không phải Khách vãng lai

 • Đơn không có sản phẩm có đơn vị tính, sản phẩm combo

2. Sau đó nhà bán hàng sẽ thực hiện gộp các đơn hàng vào thành một đơn. Có thể thực hiện bằng 2 cách:

 • Gộp tất cả: Hệ thống sẽ tự động gộp các nhóm trong danh sách Gộp đơn

 • Chọn các nhóm để gộp: Chọn và gộp một vài nhóm trong danh sách để tránh xảy ra sai sót 

3. Sau khi gộp đơn hàng, đơn hàng mới sẽ bao gồm thông tin sau:

 • Tổng hợp các sản phẩm từ các đơn lẻ
 • Tổng hợp chương trình khuyến mãi áp dụng trên các đơn lẻ
 • Phí vận chuyển: Có 2 trường hợp 
  • Đơn đã thanh toán: Phí vận chuyển mới = Tổng phí vận chuyển của các đơn được gộp
  • Đơn chưa thanh toán: Có thể chọn lấy phí vận chuyển cao nhất hoặc chọn áp dụng theo cấu hình phí vận chuyển
 • Tổng giá trị VAT trên các đơn lẻ
 • Người tạo đơn là tài khoản nhân viên đã thực hiện gộp đơn
 • Tổng số tiền các đơn lẻ đã thanh toán 

Hướng dẫn gộp nhóm đơn có trùng thông tin giao hàng

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Đơn hàng -> chọn Gộp đơn 

2. Chọn tab Tất cả đơn trùng -> bạn có thể chọn Gộp tất cả hoặc chọn các nhóm đơn trùng và chọn Gộp đơn theo từng khách

Gợi ý:Bạn có thể sử dụng bộ lọc ngày tạo đơn và chi nhánh kho bán để lọc các nhóm đơn trùng.


3. Chọn phương thức thanh toán cho phần tiền còn lại của đơn sau gộp

 • Theo phương thức thanh toán của đơn gốc (mặc định đơn mới nhất là đơn hàng gốc): Ví dụ đơn hàng mới nhất của khách là qua cổng Momo thì phương thức này sẽ áp dụng để thanh toán cho phần tiền còn lại 
 • Chọn Phương thức thanh toán khác

4. Chọn Phí vận chuyển cho đơn hàng mới. Có 2 tùy chọn để nhà vận chuyển có thể chọn:

 • Lấy theo đơn có phí cao nhất
 • Theo cấu hình phí đã thiết lập (không sử dụng phí trực tiếp từ nhà vận chuyển)

5. Chọn Xác nhận để gộp đơn. 

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thay đổi đơn gốc bằng cách chọn vào biểu tượng ngôi sao bên cạnh đơn hàng đó trên danh sách gộp đơn.

Hướng dẫn gộp nhóm đơn có đơn hàng không cùng địa chỉ 

Trường hợp 1: Nếu đã xác nhận khách hàng đặt đơn giao tại 2 địa chỉ khác nhau

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

1. Tại mục Gộp đơn, các nhóm có đơn hàng không cùng địa chỉ với đơn hàng mới nhất trong nhóm và nhà bán hàng chưa chọn đơn hàng gốc trong nhóm đó, sẽ hiển thị trong tab Cần chú ý

2. Sau khi đã xác nhận khách hàng có đơn giao tại 2 địa chỉ khác nhau, bạn thực hiện xóa đơn hàng không cùng địa chỉ khỏi nhóm đơn trùng. Sau khi gỡ đơn khác địa chỉ, nhóm đơn gộp sẽ chuyển sang tab Tất cả đơn trùng.

3. Khi đã xử lý các đơn khác địa chỉ, Bạn thực hiện gộp đơn cho các đơn còn lại trong nhóm bằng cách chọn gộp tất cả hoặc gộp từng nhóm.

Trường hợp 2: Nếu khách hàng xác nhận chỉ có 1 địa chỉ giao hàng (đơn hàng nhập nhầm địa chỉ, khách đổi ý,....), nhà bán thực hiện:

1.  Tại mục Gộp đơn, nhà bán chọn biểu tượng ⏷ bên cạnh nhóm đơn Cần chú ý để xem danh sách các đơn hàng trong nhó

2. Nhà bán chọn vào biểu tượng ⛤ cạnh đơn hàng có địa chỉ giao hàng đúng để chọn đơn đó làm đơn hàng gốc. Hệ thống sẽ lấy địa chỉ của đơn hàng gốc làm địa chỉ nhận hàng trên đơn hàng mới sau khi gộp đơn.


3. Sau khi chọn đơn hàng gốc, nhóm đơn trùng sẽ được chuyển sang tab Có thể gộp ngay. Tại đây, nhà bán chọn nhóm đơn trùng và chọn Gộp đơn theo từng khách -> chọn Xác nhận để hoàn tất.

Gợi ý:
Nếu có đơn hàng nhập nhầm địa chỉ, nhà bán hàng có thể chỉnh sửa lại địa chỉ bị nhầm và thực hiện gộp đơn.