TABLE OF CONTENTS


Giới thiệu tính năng

  • Kiểm tra các thông tin bắt buộc: bạn sẽ nhận được thông báo và hướng dẫn cụ thể để bổ sung trước khi đồng bộ, giúp giảm thiểu tình trạng từ chối duyệt vì sản phẩm thiếu thông tin
  • Dễ dàng chỉnh sửa các thông tin như: Tiêu đề sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu, tình trạng (mới, cũ, tân trang), và các thuộc tính khác của sản phẩm.
  • Dễ dàng gắn nhãn tùy chỉnh để phân loại sản phẩm khi lên chiến dịch quảng cáo.


Bạn có thể sử dụng luồng đồng bộ mới và cũ song song, không có bất kì ảnh hưởng nào. 


Đối tượng sử dụng

Tất cả khách hàng muốn trải nghiệm luồng đồng bộ mới


Những khách hàng được khuyến khích sử dụng luồng đồng bộ mới do luồng cũ không hỗ trợ:
  • Bạn bán sản phẩm tân trang, đã qua sử dụng ( Luồng đồng bộ cũ không hỗ trợ)
  • Bạn muốn chọn các sản phẩm để chạy chiến dịch Mua sắm (Shopping), Tối đa hóa hiệu suất (Pmax) theo nhóm sản phẩm với set các điều kiện chọn lọc sẵn ở Haravan


Hướng dẫn sử dụng

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM


Chúng tôi ghi nhận mọi feedback của bản để luôn cải tiến sản phẩm ngày một tốt hơn.

Cần hỗ trợ trong quá trình sử duvui lòng gửi yêu cầu tại link này

Xin cám ơn!