Website Haravan khi vừa kích hoạt sẽ chạy dưới tên miền con (sub domain) ví dụ như https://noithat.myharavan.com. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể thực hiện trỏ tên miền để website Haravan có thể chạy trên tên miền riêng này

Mục lục


Thao tác trỏ tên miền đã mua về website Haravan

Để thực hiện trỏ tên miền về website Haravan, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1 Thêm tên miền riêng của bạn vào Cấu hình Tên miền trên trang quản trị Haravan để lấy địa chỉ IP

Bước 2 Đăng nhập vào tài khoản tên miền của bạn và thực hiện thêm địa chỉ IP của Haravan vào record www và record @


Bước 1 Thêm tên miền riêng của bạn vào Cấu hình Tên miền trên trang quản trị để lấy địa chỉ IP Haravan


1. Tại trang quản trị, chọn mục Kênh bán hàng -> chọn Website và chọn Tên miền

2. Chọn Kết nối tên miền hiện có

Slider 

3. Nhập tên miền riêng của bạn và chọn Kết nối tên miền

Slider

Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị địa chỉ IP của Haravan, bạn hãy sao chép lại địa chỉ IP này


Bước 2 Đăng nhập vào tài khoản tên miền của bạn và thực hiện thêm địa chỉ IP của Haravan vào record www và record @


Lưu ý: 
Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp tên miền trên thị trường với giao diện quản lý tên miền khác nhau và thao tác cũng sẽ khác nhau.  Haravan sẽ hướng dẫn bạn trỏ tên miền trên giao diện của Mắt bão, đối với các nhà cung cấp khác, bạn có thể thao tác tương tự.


1. Tại trang quản trị Mắt bão, bạn chọn Quản lý tên miền → chọn Tên miền của bạn đã mua. 

Chọn Cấu hình DNS nâng cao trong Cấu hình tên miền DNS → chọn Tạo bản ghi cho 2 record www (type A) và @ (type A) -> Gắn địa chỉ IP đã copy vào 2 bản ghi này


2. Bấm kết nối với tên miền 

3. Bấm vào chữ Bảo mật với Https để bật SSL - giao thức bảo mật cho Website.

Slider


Lựa chọn tên miền khác thành tên miền chính

Haravan cho phép bạn trỏ nhiều tên miền về website, tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn 1 tên miền để làm tên miền chính.

Để chọn lại một tên miền khác làm tên miền chính thay cho tên miền hiện tại đang sử dụng, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.

Slider

2. Chọn mục Website → Tên miền.

3. Chọn Thay đổi tên miền chính.

Slider

4. Chọn tên và bấm Đồng ý.

Slider