Về cơ bản hệ thống sẽ hỗ trợ tối đa 6 cấp menu, nhưng Haravan khuyên bạn chỉ nên tạo 2-3 cấp menu để hiển thị ngoài giao diện. 


Vì nếu giao diện quá nhiều cấp menu sẽ khiến khách hàng khá rối khi chọn sản phẩm, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề responsive trên giao diện di động.


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: