Nếu nội dung bài viết, trang nội dung chỉ bao gồm chữ và chữ, sẽ gây nhàm chán cho người đọc. Vì thế, Nhà bán hàng nên chèn thêm hình ảnh, video để tăng màu sắc và sự sinh động. 

Bạn cần quan tâm

1. Thêm hình ảnh

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Blog/Trang nội dung.
 2. Chọn bài viết.
 3. Trong mục mô tả nội dung, Nhà bán hàng chọn biểu tượng Insert/edit image.
 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chèn hình ảnh bằng một trong ba cách sau:
  1. Upload image: tải trực tiếp một hình ảnh. Nhà bán hàng có thể chèn từ hình ảnh có sẵn hoặc thêm hình ảnh mới bằng cách nhấp chọn nút Tải file.

   Lưu ý: Các hình ảnh được tải từ đây sẽ được lưu vào mục Cấu hình - File. Ngược lại, nếu Nhà bán hàng tải ảnh lên mục Cấu hình - File thì hình ảnh cũng tự hiển thị để Nhà bán hàng lựa chọn.
  2. Product images: Nhà bán hàng lựa chọn các hình ảnh có từ sản phẩm của website.

  3. URL: Nhà bán hàng chèn hình ảnh bằng đường dẫn của website.

   • Ưu điểm của cách này là Nhà bán hàng không cần tốn dung lượng web để lưu trữ hình ảnh.
   • Khuyết điểm là hình ảnh bị phụ thuộc vào nguồn url. Nếu hình ảnh bị lỗi hay bị gỡ bỏ thì hình ảnh được dẫn url cũng bị chết theo.
    Một khuyết điểm lớn khác là gây ảnh hướng SEO của bài viết.
 5. Nhà bán hàng lựa chọn kích thước hình ảnh. Kích thước mặc định của hệ thống là Grande (600x600).
 6. Nhà bán hàng lựa chọn cách canh chỉnh hình ảnh.
 7. Nhà bán hàng nhập nội dung hình ảnh trong mục Alt.

  Lưu ý: Nội dung hình ảnh để thay thế hình ảnh khi hình ảnh không tải được trên trình duyệt.
 8. Chọn Chèn hình ảnh.

Lưu ý:

 • Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để giới hạn lại các hình ảnh cần lựa chọn.
 • Nhà bán hàng có thể chèn nhiều hình ảnh một lúc.

2. Thêm video

Một bài viết có video thường được đánh giá là có sự đầu tư, cũng như có tính thu hút cao.

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng chèn video vào bài viết bằng việc nhúng mã lẫn việc chèn liên kết.

Để sử dụng được cách này, Nhà bán hàng phải tải video lên một trang trung gian thứ ba, sau đó mới có thể lấy mã hoặc url để chèn. Youtube được xem là lựa chọn lý tưởng vì có nhiều hỗ trợ cho người dùng, thao tác dễ dàng, tốc độ cao, và hơn nữa là miễn phí.

Tải video và lấy mã/liên kết
 1. Nhà bán hàng vào trang Youtube.com.
 2. Nhà bán hàng vào video cần chèn vào bài viết.
 3. Nhà bán hàng chọn Chia sẻ.

 4. Đối với trường hợp Nhà bán hàng cần lấy liên kết:
  • Nhà bán hàng Sao chép đường dẫn mà Youtube cung cấp.

  • Nếu Nhà bán hàng muốn lấy đoạn video từ một thời điểm m:s thì tick chọn Bắt đầu tại và điền thời gian bắt đầu.

 5. Đối với trường hợp Nhà bán hàng cần lấy mã nhúng:
  1. Nhà bán hàng chọn Nhúng.

  2. Nhà bán hàng chọn thời điểm bắt đầu đoạn video. (Thao tác này không bắt buộc).

  3. Nhà bán hàng tick chọn các Tùy chọn nhúng.

  4. Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng.

Chèn video vào bài viết
 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Blog/Trang nội dung.
 2. Chọn bài viết.
 3. Trong mục mô tả nội dung, Nhà bán hàng chọn biểu tượng Insert/edit media.
 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn thiết lập phù hợp:
  • General: thẻ General chấp nhận cả đường dẫn và mã nhúng được dán vào ô Source. Khi hệ thống nhận diện đường dẫn/mã nhúng thì chiều cao và chiều dài cũng video cũng tự được điền vào ô Dimenions.
   Khi tick chọn vào ô Constrain proportions thì tỷ lệ video được tự động giữ lại/điều chỉnh.

  • Embed: thẻ Embed chỉ nhận diện được mã nhúng.

  • Advanced: thẻ Advanced chỉ nhận diện được đường dẫn.

 5. Chọn Lưu.

Lưu ý: Nhà bán hàng chỉ có thể chèn một lúc được một video duy nhất.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết blog

Thêm sản phẩm mới