Nội dung


Giới thiệu tính năng

  • Kiểm tra các thông tin bắt buộc: bạn sẽ nhận được thông báo và hướng dẫn cụ thể để bổ sung trước khi đồng bộ, giúp giảm thiểu tình trạng từ chối duyệt vì sản phẩm thiếu thông tin
  • Dễ dàng chỉnh sửa các thông tin như: Tiêu đề sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu, tình trạng (mới, cũ, tân trang), và các thuộc tính khác của sản phẩm.
  • Dễ dàng gắn nhãn tùy chỉnh để phân loại sản phẩm khi lên chiến dịch quảng cáo.

Hướng dẫn đồng bộ nhiều sản phẩm lên Google Merchant Center 

Nhà bán có thể đồng bộ nhiều sản phẩm lên Google Merchant Center trong trang danh sách sản phẩm theo hướng dẫn bên dưới. Tuy nhiên, Haravan hiện đang giới hạn hiển thị tối đa 50 sản phẩm trong một trang nên thao tác chọn hàng loạt sản phẩm đang giới hạn tối đa 50 sản phẩm/lần thực hiện đồng bộ

 

Hướng dẫn đồng bộ từng sản phẩm lên Google Merchant Center

Nhà bán có thể thực hiện đồng bộ từng sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm. Tại trang chi tiết sản phẩm, nhà bán chọn ô Google trong mục Hiển thị và chọn Cập nhật.

Sản phẩm bạn vừa cập sẽ hiển thị trong trang Trạng thái sản phẩm của mục Google Ads