Tiki hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển hàng đầu Việt Nam. Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Tiki nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Hệ thống Haravan hỗ trợ bạn đồng bộ sản phẩm, cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống Haravan và gian hàng trên Tiki.


Bạn cần quan tâm:


1) Kết nối kênh bán hàng Tiki


Để kết nối với Tiki, trước tiên bạn cần lấy API key trên cửa hàng Tiki, các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào kênh quản lý cửa hàng Tiki của bạn tại Đây. Điền Email và mật khẩu đăng nhập.
 2. Ở phần menu, bạn bấm vào Hồ sơ nhà bán, chọn Thiết lập cửa hàng và thông tin liên lạc   -> Xem chi tiết.
 3. Tiếp đến, bạn chọn Kết nối với kênh bán hàng khác và Copy đoạn mã Tham số kết nối.
 4. Dán đoạn mã vừa chép vào phần kết nối API Tiki của Haravan > Kết nối.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Phần Tham số kết nối chính là API Key bạn cần cùng để kết nối với Haravan.

 

Sau đó bạn kết nối Tiki và Haravan:

 1.  Từ trang admin Haravan bấm vào biểu tượng dấu ở phần kênh bán hàng.
 2. Ở phần kênh bán hàng Tiki, bấm vào nút Thêm.
 3. Ở menu kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Tiki, chọn vào kênh bán hàng Tiki và bấm Kết nối kênh bán hàng.
 4. Nhập API Key của cửa hàng bạn trên Tiki và bấm Kết nối để hoàn tất.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


2) Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Tiki

 

Sau khi thực hiện kết nối Tiki, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Tiki.

Việc đồng bộ này giúp bạn đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Tiki, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

 

Điều kiện để đồng bộ:

 1. Sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Tiki,
 2. Sản phẩm phải có Mã sản phẩm (Product code) Tiki khớp với Barcode Haravan.
noteLưu ý |
 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Tiki.
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang admin Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Tại Chọn thao tác, Nhà bán hàng Chọn kênh bán hàng khác.
 4. Bạn chọn Kênh bán hàng khác > Tiki, chọn Đăng.

 

Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Tiki thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

 1.  Từ trang admin Haravan > Tiki.
 2. Tại đây, bạn có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ trong phần Sản phẩm.
 3. Để xem chi tiết lỗi đồng bộ, Nhà bán hàng xem danh sách được liệt kê trong phần Lỗi.


noteLưu ý |
 • Hai sản phẩm khác nhau trùng barcode - Khi đồng bộ qua Tiki sẽ lấy sản phẩm sau cùng hiển thị.
 • Hai biến thể cùng 1 sản phẩm trùng barcode - khi đồng bộ qua tiki sẽ báo lỗi.
 • Nếu giá sản phẩm bên Haravan cao hơn giá niêm yết của Tiki sẽ báo lỗi
 • Nếu không nhập barcode khi đồng bộ qua sẽ báo lỗi

3) Đồng bộ đơn hàng

Sau khi kết nối Tiki thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Tiki sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Tiki".


Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Tiki với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email, theo cú pháp <Số điện thoại>@<mã quốc gia>.phone
 • Địa chỉ giao hàng

4) Thiết lập cấu hình

Khi kết nối bán hàng với Tiki, hệ thống giữa Haravan và Tiki sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống. Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.


Gía, số lượng

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Tiki. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng

Nhà bán hàng chọn/không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan

 • Nếu chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Tiki) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Tiki.
 • Nếu không chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Tiki chỉ tại Tiki, không thể xử lý tại Haravan. Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Tiki về Haravan. 


noteLưu ý |
 • Khi xử lý đơn hàng từ Tiki, khi thao tác với nút Tiki (In đơn hàng,  chờ lấy hàng, Hủy đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Tiki lẫn Haravan.
 • Haravan khuyến khích nhà bán hàng xử lý đơn hàng tại Tiki vì Tiki chỉ hỗ trợ đồng bộ 1 chiều từ Lazada về Haravan.


Kho đồng bộ

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng của tất cả các kho. Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Tiki về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho. Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho

 • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
  • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
  • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100.000.
 • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
  • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
  • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0.

5) Ngắt kết nối với Tiki

 1. Từ Trang admin  Haravan > Tiki 
 2. Nhấn chọn Xóa.
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.