1. Tạo yêu cầu hỗ trợ dễ dàng, nhanh chóng


Chỉ cần bạn vào mục Tạo ticket, sau đó điền theo các trường trong hình là bạn có thể tạo xong một yêu cầu hỗ trợ rồi.


2. Dễ dàng thông tin, cập nhật vấn đề cho bạn nhân viên đang hỗ trợ


Bạn vào Kiểm tra tình trạng ticket, sau đó click vào Tiêu đề của yêu cầu bạn cần phản hồi lại thông tin cho bạn nhân viên đang hỗ trợ vấn đề này nhé


Bạn nhập thông tin phản hồi cho nhân viên hỗ trợ tại khung như hình nhé


3. Chủ động đóng lại yêu cầu hỗ trợ


Bạn vào chi tiết yêu cầu sẽ thấy chức năng đóng yêu cầu 


4. Dễ dàng kiểm tra nhanh tình trạng xử lý của các yêu cầu5. Dễ dàng lọc các yêu cầu theo tình trạng xử lý6. Không nhầm lẫn các yêu cầu với nhau (trường hợp quý khách có nhiều yêu cầu)


Các yêu cầu hiển thị từng mục như hình bạn sẽ không bị nhầm lẫn


7. Dễ dàng kiểm tra và xem tổng quát tất cả các yêu cầu từ trước đến giờ


Bạn chọn lọc Tất cả tickets thì bạn sẽ xem được tất cả các yêu cầu bạn đã gửi


8. Có thể xuất file các yêu cầu để báo cáo công việc với cấp trên


9. Không bị thất lạc thông tin vì không còn tình trạng không nhận được mail, mail rơi vào hộp thư spam

10. Dễ dàng đánh giá nhân viên, không đánh giá nhầm lẫn nhân viên hỗ trợ


Khi yêu cầu chuyển sang trạng thái Đã xử lý, bạn vào chi tiết yêu cầu sẽ thấy form đánh giá như hình