Bắt đầu một topic mới

Xuất hiện phiếu điều chỉnh tồn kho khi kết nối Kiotviet và Haravan khi nào?

Khi kết nối Kiotviet và Haravan với nhau để số tồn giữa Kiotviet và Haravan đúng số tồn với nhau thì bên Kiot sẽ sinh ra phiếu điều chỉnh tồn tại Haravan.

Trường hợp phát sinh phiếu điều chỉnh khi Tồn kho giữ Kiotviet và Haravan khác nhau và hệ thống Haravan sử dụng tồn kho nâng cao.

Khi nào tồn giữ Kiotviet và Haravan khác nhau:

+ Điều chỉnh tồn kho tại Kiotviet hoặc phát sinh đơn hàng tại Kiotviet.

+ Hủy đơn hàng ở Haravan hoặc hủy tại Kiotviet

+ Điều chỉnh tồn kho trực tiếp tại Haravan.

+ Đơn hàng ở Haravan nhưng chưa được đồng bộ hoặc đồng chậm qua Kitoviet.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google