Bắt đầu một topic mới

Giao diện

Để tải theme từ kho giao diện của Haravan thì phải dùng tài khoản của admin hoặc owner, tài khoản phân quyền sẽ không tải được 


Thiết lập theme bị lỗi lập tức báo team cus kiểm tra. KHÔNG NÊN sao chép hay xóa theme Xóa code gtag.js trên website 


 Một số code liên quan đến Google như  gtag.js, event nếu không tìm thấy code để xóa thì check ở Google shopping hoặc Google  (1 số code mặc định sinh ra khi chạy quảng cáo Google shopping, Google ads nên không thể xóa được)


 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.