Bắt đầu một topic mới

Giao diện

Để tải theme từ kho giao diện của Haravan thì phải dùng tài khoản của admin hoặc owner, tài khoản phân quyền sẽ không tải được 


Thiết lập theme bị lỗi lập tức báo team cus kiểm tra. KHÔNG NÊN sao chép hay xóa theme Xóa code gtag.js trên website 


 Một số code liên quan đến Google như  gtag.js, event nếu không tìm thấy code để xóa thì check ở Google shopping hoặc Google  (1 số code mặc định sinh ra khi chạy quảng cáo Google shopping, Google ads nên không thể xóa được)


 Tạo menu con trong Omnipower như thế nào? 


Muốn tạo menu con ở adminv2 thì thao tác như sau:


Vào website->menu-> chọn menu cần tạo menu con-> thêm menu vào sau đó kéo biểu tượng chấm sang bên phải là được (hình minh họa bên dưới) 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận