Bắt đầu một topic mới

PTTT_Momo

Lỗi thông báo“Hủy thanh toán" khi kết nối Momo
Credit: Mỹ Khanh

---

Problem: Khách hàng đã đăng ký thành công tài khoản Momo Business nhưng khi kết nối với website Haravan thì bị lỗi “Hủy thanh toán".

** Lưu ý: Khách hàng không cần nhập thông tin tài khoản ngân hàng vẫn được Momo xác thực tài khoản thành công và sử dụng bình thường.


Source: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/96113

 

Reason: Access Key và Secret Key khách hàng nhập vào khi kết nối với Haravan là key ở môi trường test (được cung cấp ban đầu qua email).

 


Solution: Sau khi kích hoạt và xác thực tài khoản, Khách hàng cần chuyển đổi qua môi trường thật để có Access Key và Secret Key mới, sau đó dùng thông tin này kết nối với Haravan. CSR kiểm tra đối chiếu thông tin Access Key và Secret Key khách hàng nhập trong Haravan và thông tin có trong tài khoản Momo Business.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận