Bắt đầu một topic mới

Lazada

Lưu ý khi đồng bộ:

  • Sản phẩm ở HRV phải có quản lý tồn kho

Lỗi thường gặp:

  • Đơn hàng không đồng bộ từ LZD sang HRV: thường lỗi này sẽ bị trong 1 khoảng thời gian ngắn, thường là 8 tiếng. Sau 1 độ trễ nhất định thì tất cả các đơn hàng ở LZD sẽ được sync sang HRV lại bình thường. Trường hợp thời gian quá dài mà đơn hàng vẫn chưa sync về HRV thì báo bug cho Dev

Case study 1:

Problem:  Không đồng bộ giữa các phiên bản sản phẩm ở HRV với sản phẩm bên LZD (dù baracode = SKU)


Reason: Chỉ có 1 phần các phiên bản trong tổng số tất cả các phiên bản sản phẩm ở Haravan được đấu nối với sản phẩm/phiên bản sản phẩm ở LZD. Điều này sẽ dẫn đến tất cả các phiên bản sản phẩm ở HRV đều không sync được dữ liệu với các sản phẩm/phiên bản sản phẩm tương ứng đang đấu nối ở LZD


Solution: Tất cả các phiên bản trong 1 sản phẩm đều phải được đấu nối với tất cả phiên bản sản phẩm/sản phẩm tương ứng ở LZD theo quy tắt barcode ở HRV = SKU ở LZD thì dữ liệu sync giữa hai bên sẽ chính xác.


Vấn đề: Sản phẩm Haravan và Lazada đều có barcode giống nhau, nhưng không đồng bộ dữ liệu được.


Nguyên nhân:

Update rule sync giữa LZD và HRV mới nhất như sau:

  • Sản phẩm phải được upload trên cả LZD và HRV

  • Barcode của product bên HRV = SKU product của LZD

  • Nếu 1 product của HRV có 10 phiên bản (có 10 barcode) , bên LZD cũng phải có 10 sản phẩm (10 SKU tương ứng) thì mới sync toàn bộ dữ liệu 2 bên được với nhau

  • Nếu 1 product của HRV có 10 phiên bản (10 barcode) , nhưng LZD chỉ có 6 sản phẩm ứng (6 SKU) với 6 phiên bản (6 barcode) bên HRV thì sẽ ko sync được 6 sản phẩm với nhau (dù có barcode = SKU).


Giải pháp:

  • Các phiên bản không sync qua LZD phải không có barcode (như ví dụ trên thì 4 sản phẩm còn lại bên HRV phải không có barcode). Khi đó, các sản phẩm có barcode tương ứng với SKU mới sync được.

  • Sync tất cả các phiên bản giữa HRV với sản phẩm bên LZD. Những sản phẩm nào chưa public thì để chế độ ẩn bên LZD.


Đồng bộ giá sản phẩm từ HRV sang giá nào của Lazada 


Lazada có 2 giá là giá gốc và giá bán, và khi mình đồng bộ với Lazada thì giá bán sản phẩm tại HRV đồng bộ sang mục giá gốc bên Lazada.


Một vài lưu ý khi kết nối kênh bán hàng Lazada


1. Đồng bộ sản phẩm


- ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada, đồng thời sản phẩm phải có SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.


- Sản phẩm ở Lazada sẽ được đồng bộ qua HRV, chỉ cần có barcode là đủ, không quan tâm biến thể. VD: ở HRV 1 sản phẩm có 10 biến thể, Lazada có 9 biến thể nhưng 9 sản phẩm ở Lazada vẫn đồng bộ về HRV


- Khi đồng bộ số lượng: sẽ lấy số khả dụng: đối với tồn kho nâng cao, còn tồn cơ bản thì lấy số tồn (vì không có số đặt, chỉ có mỗi số tồn)


2. Đồng bộ đơn hàng thường sẽ gặp vấn đề gì?


Đơn hàng đồng bộ từ lazada về thông tin địa chỉ giao hàng bị ******


=> Nguyên nhân do password không đáp ứng được yêu cầu bảo mật từ lazada. Khi gặp trường hợp này, nhờ khách đổi thông tin đăng nhập tài khoản khách bên seller bên mình (quy định có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, chữ số). Để cho thông tin khách hàng từ Lazada đồng bộ về đúng, khách vào admin ->vào chọn kênh lazada -> cấu hình và bấm Kết nối lại là xong


- Nếu xem đơn hàng ở admin myharavan, đơn hàng sync về sẽ có đầy đủ thông tin khách hàng, còn nếu kết nối từ Omnipower sẽ bị mất thông tin khách hàng => do omnipower và myharavan đang sử dụng 2 nền tảng khác nhau nên bên mình đang làm việc lại với lazada để khắc phục vấn đề này


- Trạng thái đã giao hàng ở Lazada thì trạng thái ở HRV cũng phải đã giao hàng và đã thanh toán. Nếu trường hợp trạng thái đơn hàng không đúng theo rule thì báo bug xuống dev. 


Một số lưu ý khi đồng bộ đơn hàng từ Lazada sang Haravan 


*** Rule sync trạng thái đơn hàng từ Lazada => Haravan **** 


    + Hủy => Hủy đơn hàng

    + Sẵn sàng giao hàng => Chờ lấy hàng

    + Đang giao hàng => Đang giao hàng

    + Đã giao hàng => Đã giao hàng

    + Đã giao hàng + thanh toán => Đã giao hàng + đã thanh toán

    + Giao hàng thất bại => Chỉ hủy giao hàng (Không hủy đơn hàng)

    + Đã thanh toán => đã thanh toán

    + Đã thanh toán + hủy => đã nhập trả + hủy


- Trường hợp nhấn “ sẵn sàng giao và hủy” trong chi tiết đơn hàng bên haravan thì hệ thống sẽ gửi message qua lazada, sau đó lazada sẽ update các trạng thái sau:

    + Haravan “Hủy” => Lazada "đã hủy"=> Haravan "Hủy đơn hàng"

    + Haravan “Sẵn sàng giao” => lazada "Sẵn sàng giao" => Haravan "Chờ lấy hàng"


- Khi check "Xử lý đơn hàng tại Haravan" ở cấu hình Lazada => chỉ đồng bộ đơn hàng về nhưng KHÔNG update trạng thái từ Lazada về Haravan, cũng như từ Haravan lên Lazada - Hiện tại ở adminv2 bên mình đã show thời gian kết nối kênh ở phần Thông tin shop

- Rule đồng bộ đơn hàng: Đơn có ngày tạo >= thời gian kết nối tính tới giờ phút giây. Còn nếu trường hợp quá 8 tiếng mà đơn không về thì team báo bug cho dev nha. 

- Nếu sau 1 ngày mà đơn hàng không về nữa thì có thể kiểm tra và thông tin với khách vào cấu hình Lazada xem thử 

Nếu hệ thống báo là đã hết hạn API kết nối => team hướng dẫn khách nhấn nút "Làm mới quyền truy cập" => lúc này thì những đơn bị miss đó sẽ được sync về


Adminv2 đã bổ sung thông báo hết hạn token và sắp hết hạn 

+ Kết nối lazada sau 6 tháng sẽ hết hạn, và sau 5 tháng sẽ thông báo "sắp hết hạn" 
=> Khách hàng nhấn nút "Làm mới quyền truy cập" là được.
+ Khi token hết hạn, khách hàng bị miss đơn hàng => nhấn vào nút "Làm mới quyền truy cập"
+ Lưu ý: khi "Làm mới quyền truy cập"  khách hàng phải nhập đúng thông tin tài khoản, mật khẩu trước đó

+ Nếu thời gian kết nối sau thời gian đơn hàng được tạo => đơn đó sẽ không được đồng bộ về haravan.
Lưu ý: + Thời gian tạo đơn hàng chớ không phải là thời gian update status đơn hàng
+ Thời gian đồng bộ đơn hàng về haravan có thể kéo dài đến 1 tiếng => nên sau 1 tiếng nếu không thấy đơn hàng đồng bộ về thì mới là bug và báo xuống dev để kiểm tra lỗi này. 


Update thêm tính năng đồng bộ ở Lazada:


1/ Thêm option "Đồng bộ lại" sp lỗi => resyn lại ngay sản phẩm mà không cần phải detail bấm bỏ check, check cập nhật nữa

2/ Thêm option "Cấu hình nhận email thông báo khi có đơn hàng được tạo từ kênh" => mặc định là có gửi email thông báo khi có đơn hàng từ kênh đổ về Haravan.

3/ Thêm option Cập nhật trạng thái đơn hàng từ các sàn => để người dùng có thể chủ động trong việc cập nhật trạng thái khi bị miss giữa hai bên mà không phải nhờ đến haravan để hỗ trợ nữa. 

Lưu ý: chỉ cập nhật trạng thái khi đơn có ngày tạo lớn hơn ngày kết nối kênh


+ Ví dụ: Khi bị miss trạng thái, đơn trên sàn đã được update sang trạng thái khác (Chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã giao, đã hủy,...) mà haravan vẫn chưa được đồng bộ trạng thái đơn hàng => thì mình có thể chủ động bằng cách chọn Cập nhật trạng tháiLƯU Ý LAZADA:

Trường hợp KH báo lỗi đồng bộ tồn kho Lazada với HRV. Team nhớ check các trường hợp sau:

1. Cấu hình Lazada có báo lỗi không mapping không?

2. Check chi tiết SP có mapping không?

3. Check bên Lazada xem SP đó có phát sinh cột Đã đặt mua có số lượng đơn hàng mua nhưng chưa thanh toán không?

=> Rule bên HRV đồng bộ tồn lên Lazada ở cột tổng tồn kho -> nhưng phát sinh đơn hàng mua nhưng đơn chưa xử lý thì cột Có thể bán = 0 nhưng cột Tổng tồn kho là 1 nhé. VÌ vậy mình phải xem Tồn kho HRV so sánh với cột có thể bán trên Lazada khớp nhau là được.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google