Bắt đầu một topic mới

Lazada

Lưu ý khi đồng bộ:

  • Sản phẩm ở HRV phải có quản lý tồn kho

Lỗi thường gặp:

  • Đơn hàng không đồng bộ từ LZD sang HRV: thường lỗi này sẽ bị trong 1 khoảng thời gian ngắn. Sau 1 độ trễ nhất định thì tất cả các đơn hàng ở LZD sẽ được sync sang HRV lại bình thường. Trường hợp thời gian quá dài mà đơn hàng vẫn chưa sync về HRV thì báo bug cho Dev

Case study 1:

Problem:  Không đồng bộ giữa các phiên bản sản phẩm ở HRV với sản phẩm bên LZD (dù baracode = SKU)

Reason: Chỉ có 1 phần các phiên bản trong tổng số tất cả các phiên bản sản phẩm ở Haravan được đấu nối với sản phẩm/phiên bản sản phẩm ở LZD. Điều này sẽ dẫn đến tất cả các phiên bản sản phẩm ở HRV đều không sync được dữ liệu với các sản phẩm/phiên bản sản phẩm tương ứng đang đấu nối ở LZD

Solution: Tất cả các phiên bản trong 1 sản phẩm đều phải được đấu nối với tất cả phiên bản sản phẩm/sản phẩm tương ứng ở LZD theo quy tắt barcode ở HRV = SKU ở LZD thì dữ liệu sync giữa hai bên sẽ chính xác.


Vấn đề: Sản phẩm Haravan và Lazada đều có barcode giống nhau, nhưng không đồng bộ dữ liệu được.


Nguyên nhân:

Update rule sync giữa LZD và HRV mới nhất như sau:

  • Sản phẩm phải được upload trên cả LZD và HRV

  • Barcode của product bên HRV = SKU product của LZD

  • Nếu 1 product của HRV có 10 phiên bản (có 10 barcode) , bên LZD cũng phải có 10 sản phẩm (10 SKU tương ứng) thì mới sync toàn bộ dữ liệu 2 bên được với nhau

  • Nếu 1 product của HRV có 10 phiên bản (10 barcode) , nhưng LZD chỉ có 6 sản phẩm ứng (6 SKU) với 6 phiên bản (6 barcode) bên HRV thì sẽ ko sync được 6 sản phẩm với nhau (dù có barcode = SKU).


Giải pháp:

  • Các phiên bản không sync qua LZD phải không có barcode (như ví dụ trên thì 4 sản phẩm còn lại bên HRV phải không có barcode). Khi đó, các sản phẩm có barcode tương ứng với SKU mới sync được.

  • Sync tất cả các phiên bản giữa HRV với sản phẩm bên LZD. Những sản phẩm nào chưa public thì để chế độ ẩn bên LZD.


Đồng bộ giá sản phẩm từ HRV sang giá nào của Lazada 


Lazada có 2 giá là giá gốc và giá bán, và khi mình đồng bộ với Lazada thì giá bán sản phẩm tại HRV đồng bộ sang mục giá gốc bên Lazada.


Một vài lưu ý khi kết nối kênh bán hàng Lazada


1. Đồng bộ sản phẩm


- ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada, đồng thời sản phẩm phải có SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.


- Sản phẩm ở Lazada sẽ được đồng bộ qua HRV, chỉ cần có barcode là đủ, không quan tâm biến thể. VD: ở HRV 1 sản phẩm có 10 biến thể, Lazada có 9 biến thể nhưng 9 sản phẩm ở Lazada vẫn đồng bộ về HRV


- Khi đồng bộ số lượng: sẽ lấy số khả dụng: đối với tồn kho nâng cao, còn tồn cơ bản thì lấy số tồn (vì không có số đặt, chỉ có mỗi số tồn)


2. Đồng bộ đơn hàng thường sẽ gặp vấn đề gì?


Đơn hàng đồng bộ từ lazada về thông tin địa chỉ giao hàng bị ******


=> Nguyên nhân do password không đáp ứng được yêu cầu bảo mật từ lazada. Khi gặp trường hợp này, nhờ khách đổi thông tin đăng nhập tài khoản khách bên seller bên mình (quy định có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, chữ số). Để cho thông tin khách hàng từ Lazada đồng bộ về đúng, khách vào admin ->vào chọn kênh lazada -> cấu hình và bấm Kết nối lại là xong


- Nếu xem đơn hàng ở admin myharavan, đơn hàng sync về sẽ có đầy đủ thông tin khách hàng, còn nếu kết nối từ Omnipower sẽ bị mất thông tin khách hàng => do omnipower và myharavan đang sử dụng 2 nền tảng khác nhau nên bên mình đang làm việc lại với lazada để khắc phục vấn đề này


- Trạng thái đã giao hàng ở Lazada thì trạng thái ở HRV cũng phải đã giao hàng và đã thanh toán. Nếu trường hợp trạng thái đơn hàng không đúng theo rule thì báo bug xuống dev. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận