Bắt đầu một topic mới

Lazada

Lưu ý khi đồng bộ:

  • Sản phẩm ở HRV phải có quản lý tồn kho

Lỗi thường gặp:

  • Đơn hàng không đồng bộ từ LZD sang HRV: thường lỗi này sẽ bị trong 1 khoảng thời gian ngắn. Sau 1 độ trễ nhất định thì tất cả các đơn hàng ở LZD sẽ được sync sang HRV lại bình thường. Trường hợp thời gian quá dài mà đơn hàng vẫn chưa sync về HRV thì báo bug cho Dev

Case study 1:

Problem:  Không đồng bộ giữa các phiên bản sản phẩm ở HRV với sản phẩm bên LZD (dù baracode = SKU)

Reason: Chỉ có 1 phần các phiên bản trong tổng số tất cả các phiên bản sản phẩm ở Haravan được đấu nối với sản phẩm/phiên bản sản phẩm ở LZD. Điều này sẽ dẫn đến tất cả các phiên bản sản phẩm ở HRV đều không sync được dữ liệu với các sản phẩm/phiên bản sản phẩm tương ứng đang đấu nối ở LZD

Solution: Tất cả các phiên bản trong 1 sản phẩm đều phải được đấu nối với tất cả phiên bản sản phẩm/sản phẩm tương ứng ở LZD theo quy tắt barcode ở HRV = SKU ở LZD thì dữ liệu sync giữa hai bên sẽ chính xác.Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.