Sản phẩm

Có thể tạo bao nhiêu nhóm sản phẩm cho website ?
Haravan hiện đang hỗ trợ tạo: 500 nhóm sản phẩm tự động theo điều kiện : Chưa giới hạn số nhóm thủ công Nếu quá số lượng này, hệ thống không cho phép t...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 10:38 CH
Có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm bằng cách import file dữ liệu ?
Được nhưng bạn chỉ có thể thêm sản phẩm bằng cách nhập file vào nhóm sản phẩm thủ công. Để thêm sản phẩm vào nhóm bằng cách nhập file, bạn thực hiện: 1. B...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:26 CH
Làm sao để xóa một “Nhà cung cấp” hoặc “Loại sản phẩm” ?
Loại sản phẩm hoặc nhà cung cấp sẽ tự động mất đi khi không có sản phẩm nào được gắn nhà cung cấp hoặc loại sản phẩm đó Hướng dẫn xóa nhà cung cấp hoặc loạ...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:04 CH
Tại sao không tạo mới được sản phẩm ?
Khi bạn tạo mới sản phẩm nhưng hệ thống báo không được thì có thể do một trong các nguyên do sau: 1. Quên điền tên sản phẩm. Tên sản phẩm là trường thông t...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 2:12 CH
Làm sao để xóa được nhãn sản phẩm ?
Tag (nhãn) sản phẩm được ghi nhận khi có ít nhất một sản phẩm được gắn. Bạn không thể thao tác xóa tag, vì sẽ gây ảnh hưởng đến những sản phẩm được gắn tag....
Thu, 15 Tháng 2, 2024 tại 2:02 CH
Làm sao để biết sản phẩm nào có barcode rồi ? Cách bổ sung barcode cho sản phẩm ?
Để có thể thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravn và Kiot Việt, các sàn thương mại điện tử thành công, các sản phẩm trên Haravan phải được cập nhật barcode. ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 2:29 CH
Hình ảnh không hiển thị khi up file sản phẩm
Mô tả vấn đề: Nhiều hình ảnh các sản phẩm không hiển thị lên hệ thống khi up file sản phẩm, mặc dù link hình không bị vấn đề.  Nguyên nhân: Do các ...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 3:05 CH
Vì sao đã sắp xếp lại vị trí hiển thị giá trị các thuộc tính nhưng hệ thống lại không cập nhật lại vị trí mới?
Mô tả vấn đề: Shop chọn "Sắp xếp giá trị thuộc tính" và chỉnh sửa vị trí các biến thể. Sau đó bấm Hoàn tất nhưng vị trí không thay đổi Ngu...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 3:23 CH
Sản phẩm không thể mua hàng được trên website
Mô tả vấn đề: Truy cập link sản phẩm thì thấy có nút mua hàng nhưng bấm vào thì không mua hàng/đặt hàng được Nguyên nhân: Do sản phẩm không tích ch...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 4:06 CH
Nhóm sản phẩm tự động không lọc đúng điều kiện tên biến thể và số lượng tồn kho
Mô tả vấn đề: Nhóm sản phẩm tự động có điều kiện phải thỏa Tất cả các điều kiện gồm: Tên biến thể là S và Số lượng tồn kho > 0  Tuy nhiên, sản phẩm ...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 4:07 CH

Cùng danh mục