Sản phẩm

Ngoài các thuộc tính có sẵn có được thêm thuộc tính khác không ?
Hoàn toàn có thể.  Để thêm thuộc tính mới cho sản phẩm, bạn vào chi tiết sản phẩm, kéo xuống mục Biến thể -> Tùy chỉnh -> Thêm thuộc tính khác.  ...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:42 CH
Hệ thống báo sản phẩm lỗi sau khi thêm phiên bản cho sản phẩm, khắc phục như thế nào ?
Nếu sau khi thêm phiên bản sản phẩm bị báo lỗi có thể bạn đã thêm quá nhiều phiên bản sản phẩm, dẫn đến khi vào sản phẩm đó load không nỗi.  Hệ thống Harav...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:44 CH
Khi sản phẩm hết hàng, hệ thống có thông báo cho khách khi có hàng trở lại được không ?
Để cho phép khách đặt hàng trước đối với sản phẩm đã hết hàng và email cho khách khi sản phẩm có hàng trở lại, bạn có thể sử dụng ứng dụng Back in Stock - T...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:46 CH
Mã sản phẩm (SKU) là gì ?
SKU (Stock keeping units) là một dãy ký tự có thể bao gồm số và chữ, giúp bạn xác định sản phẩm và theo dõi tồn kho.  Bạn nên đặt mỗi phiên bản trong mộ...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:47 CH
Barcode là gì ?
Barcode là dãy ký tự (số hay chữ) bên dưới mã vạch. Từ mã Barcode bạn có thể chuyển đổi thành mã vạch.  Khi bán hàng tại cửa hàng, bạn có thể in các tem...
Tue, 13 Tháng 6, 2023 tại 12:03 CH
Có thể in baracode hàng loạt được không ?
Bạn cần  thực hiện kết nối  với ứng dụng Barcode Generator 1. Bạn thực hiện chọn các sản phẩm cần in barcode ->chọn Thao tác -> chọn In barcode 2...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:40 CH
Mã baracode có thể trùng không ?
Trường hợp tạo thủ công: Hệ thống cho phép trùng.  Tuy nhiên, việc barcode trùng gây ra một số vấn đề về quản lý hệ thống: Quét barcode khi bán hàng,  ...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:02 CH
Khối lượng dùng để làm gì ?
Phần khối lượng cho phép bạn điền khối lượng của sản phẩm.  Đây là căn cứ để: Thiết lập phí vận chuyển cho khách hàng theo điều kiện là khối lượng củ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:56 CH
Khi nào chọn “Có Giao Hàng” ?
Mặc định khi khởi tạo sản phẩm, sẽ luôn được chọn Có Giao Hàng. Nếu bạn bỏ chọn Có Giao Hàng, sản phẩm của bạn sẽ không xử lý Giao Hàng trong hoá đơn được. ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 9:48 SA
Vì sao sản phẩm đủ điều kiện khuyến mãi nhưng không áp dụng được khuyến mãi?
Bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi không. Một khi sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ k...
Sat, 4 Tháng 2, 2023 tại 4:07 CH

Cùng danh mục