Sản phẩm

Vì sao đã tạo nhóm sản phẩm tự động nhưng lại không thấy sản phẩm được thêm vào nhóm?
Nguyên nhân: Sản phẩm không thỏa điều kiện của nhóm tự động Giải pháp: Nhà bán hàng thực hiện kiểm tra một số nguyên nhân sau: 1.Tính logic của điều kiện ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:34 CH
Làm sao để thay đổi hình ảnh nhóm sản phẩm hiển thị trên website?
Để thực hiện thay đổi hình ảnh nhóm sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện:  1. Tại mục nhóm sản phẩm, chọn nhóm sản phẩm cần thực hiện thay đổi hình ảnh đại diệ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 9:13 SA
Tại sao đã tạo sản phẩm rồi nhưng không tìm thấy sản phẩm khi tạo đơn hàng?
Nguyên nhân: Do sản phẩm đã hết tồn và không chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng nên nhà bán hàng không thể tìm sản phẩm đó khi tạo đơn hàng trên trang quản...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 9:35 SA
Làm sao để thêm ảnh Gif (ảnh động) vào mô tả sản phẩm, mô tả nhóm sản phẩm, nội dung trang blog ?
Để thực hiện thêm ảnh gif vào mô tả sản phẩm, bạn thực hiện các bước: 1. Thực hiện tải ảnh gif về thiết bị và chọn Cấu hình -> chọn Quản lý File 2. C...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:53 CH
Sự khác nhau giữa nhà cung cấp ở trang chi tiết sản phẩm và nhà cung cấp ở mục Quản lý tồn kho là gì
Khi vào trang chi tiết sản phẩm và mục Quản lý tồn kho, bạn sẽ thấy có 2 mục nhà cung cấp. Tuy nhiên, 2 mục này là 2 tính năng hoàn toàn khác nhau. 1. Nhà ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 9:36 SA
Làm sao để bật tính năng Quản lý tồn kho cho sản phẩm?
Khi sản phẩm không bật tính năng Quản lý tồn kho, bạn sẽ không thể quản lý được số tồn kho của sản phẩm cũng như thực hiện được các thao tác tồn kho như nhậ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 10:38 SA
Làm sao để chèn file pdf phần mô tả sản phẩm?
Sử dụng tệp tin pdf trong mô tả sản phẩm giúp bạn trình bày thông tin một cách cụ thể và chuyên sâu hơn về tính năng, đặc điểm hoặc hướng dẫn sử dụng của sả...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 10:43 SA
Vì sao sản phẩm đã hết hàng nhưng vẫn mua được trên website?
Nguyên nhân: Sản phẩm có thể đang được chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng Giải pháp: Để bỏ thiết lập này, bạn thực hiện: 1. Tại trang chi tiết sản phẩm, ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 10:49 SA
Vì sao sản phẩm vẫn hiển thị trên website nhưng không đặt hàng được và cũng không tìm được trên website?
Nguyên nhân: Có thể sản phẩm của bạn đang thiết lập Chỉ ẩn ở danh sách sản phẩm. Khi thiết lập tính năng này, trang sản phẩm vẫn hiển thị để bạn có thể chạy...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 10:55 SA
Lọc và ẩn sản phẩm hết hàng
Một việc khá quan trọng trong việc quản lý tồn kho là biết được các sản phẩm hết hàng.  Đối với các sản phẩm đã hết hàng, nhà bán hàng có thể nhập thêm sản...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 11:01 SA

Cùng danh mục