Sản phẩm

Lỗi thay đổi màu hình ảnh khi tải lên hệ thống
Mô tả vấn đề: Khi tải ảnh từ file lên hệ thống nhưng màu không đúng với màu thực tế trong file Ví dụ: Màu hình trong file  Màu hình khi tải lên hệ ...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 3:55 CH
Có thể thay đổi tên thuộc tính từ "Kích thước" sang "Size" được hay không?
Trả lời: Hiện tại Haravan chưa thể thay đổi nội dung tên của thuộc tính từ "Kích thước" sang "Size". Nếu bạn có nhu cầu cần đổi, bạn vui...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 4:12 CH
Ảnh đại diện biến thể không hiển thị sau khi nhập file
Mô tả vấn đề: Khi đăng tải sản phẩm hàng loạt bằng file Excel, dù link còn hoạt động nhưng khi tải file lên admin Haravan thì hình đại diện không hiển thị...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 10:34 SA
Tải cập nhật sản phẩm bằng file nhưng hệ thống báo tạo trùng sản phẩm
Mô tả vấn đề: Khi xuất file sản phẩm của Haravan về máy, sau đó thao tác chỉnh sửa giá sản phẩm và không tạo mới sản phẩm nào ⇒ khi tải lên Haravan có tíc...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 11:57 SA
Hình ảnh ở mô tả sản phẩm bị lỗi định dạng sau 1 thời gian
Mô tả vấn đề: Hình ảnh trong mô tả sản phẩm sau 1 thời gian thì bị báo như hình sau: Nguyên nhân: Khi chèn hình ảnh trong mô tả sản phẩm, người bán...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 3:59 CH
Sản phẩm đủ điều kiện nhưng không được cập nhật vào nhóm
Mô tả vấn đề: Sản phẩm thỏa điều kiện để vào nhóm nhưng trong nhóm sản phẩm không cập nhật Nguyên nhân: Tên sản phẩm không được vào nhóm là do có...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 2:40 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay