Sản phẩm

Nên tạo sản phẩm hay nhóm sản phẩm trước ?
Về cơ bản thì việc bạn tạo nhóm sản phẩm trước hay nhóm sản phẩm trước đều được. Với cả hai trường hợp bạn đều có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm. T...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:26 CH
Các trường thông tin nào của sản phẩm được tạo từ KiotViet được đồng bộ về Haravan ?
Sản phẩm được tạo lần đầu được đồng bộ các trường thông tin bên dưới, ngoại trừ trường mô tả. Hình ảnh Chỉ lấy tối đa 10 hình ảnh, theo thứ tự đầu tiên t...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:29 CH
Có bao nhiêu loại nhóm sản phẩm ?
Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm tự chọn (nhóm sản phẩm thủ công): bạn sẽ thêm sản ...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:30 CH
Có thể tạo bao nhiêu nhóm sản phẩm cho website ?
Haravan hiện đang hỗ trợ tạo: 500 nhóm sản phẩm tự động theo điều kiện : Chưa giới hạn số nhóm thủ công Nếu quá số lượng này, hệ thống không cho phép t...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 1:45 CH
Làm sao để sắp xếp các sản phẩm trong cùng một nhóm sản phẩm ?
Bạn thực hiện như sau: Bạn vào Trang quản trị ➨ Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm.  Chọn nhóm sản phẩm cần sắp xếp. Bạn kéo xuống phần Sắp xếp, chọn các sắp...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:37 CH
Tại sao không thể chọn một sản phẩm vào nhóm đã tạo ?
Vấn đề: Bạn không thể tìm thấy nhóm sản phẩm cần tìm để thêm sản phẩm vào nhóm trong trang chi tiết sản phẩm Nguyên nhân: Nhóm bạn đan...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 4:51 CH
Làm cách nào để sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự bán chạy trong nhóm sản phẩm tự động?
Bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Tạo một nhóm sản phẩm tự động với điều kiện giá sản phẩm lớn hơn 0. Vui lòng xem thêm chi tiết b...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 5:09 CH
Có thể thêm hàng loạt sản phẩm một lần được không ?
Bạn có thể nhập hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập nhập danh sách dữ liệu sản phẩm theo quy định của Haravan. Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.  NHỮNG...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:04 SA
Các trường thông tin bắt buộc phải có khi nhập danh sách sản phẩm ?
Hiện Haravan hỗ trợ 2 định dạng file là .xls (excel) và .csv (csv).  Haravan khuyến cáo bạn nên tải file mẫu về trước khi nhập dữ liệu.  Một cách kh...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 5:30 CH
Tại sao khi nhập danh sách sản phẩm, cần chọn chế độ “Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL” ?
Khi nhập danh sách sản phẩm và chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL thì hệ thống sẽ căn cứ vào cột A - Url: Nếu có sản phẩm đã tồn tại với Ur...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 5:41 CH

Cùng danh mục