Sản phẩm

Barcode là gì ?
Barcode là dãy ký tự (số hay chữ) cùng với cách vạch đen trắng xen kẽ. Mã vạch này dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ Bên cạnh đó, khi liên kết với một số...
Tue, 27 Tháng 2, 2024 tại 9:27 CH
Mã sản phẩm (SKU) là gì ?
SKU (Stock keeping units) là một dãy ký tự có thể bao gồm số và chữ, giúp bạn xác định sản phẩm và theo dõi tồn kho.  Bạn nên đặt mỗi phiên bản trong mộ...
Tue, 27 Tháng 2, 2024 tại 5:25 CH
Khối lượng dùng để làm gì ?
Phần khối lượng cho phép bạn điền khối lượng của sản phẩm.  Đây là căn cứ để: Thiết lập phí vận chuyển cho khách hàng theo điều kiện là khối lượng củ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 11:40 SA
Khi nào chọn “Có Giao Hàng” ?
Bạn bỏ chọn Có giao hàng cho loại sản phẩm dịch vụ, phi vật thể. Ví dụ như website của bạn kinh doanh đặt phòng khách sạn, dịch vụ spa,..thì bạn đang kinh d...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 6:04 CH
Vì sao sản phẩm đủ điều kiện khuyến mãi nhưng không áp dụng được khuyến mãi?
Bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi không. Nếu sản phẩm có chọn "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 6:09 CH
Có thể thêm hàng loạt sản phẩm một lần được không ?
Bạn có thể nhập hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập nhập danh sách dữ liệu sản phẩm theo quy định của Haravan. Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.  NHỮNG...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:14 CH
Có bao nhiêu loại nhóm sản phẩm ?
Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm tự chọn (nhóm sản phẩm thủ công): bạn sẽ thêm sản ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 6:21 CH
Tại sao không thể chọn một sản phẩm vào nhóm đã tạo ?
Vấn đề: Bạn không thể tìm thấy nhóm sản phẩm cần tìm để thêm sản phẩm vào nhóm trong trang chi tiết sản phẩm Nguyên nhân: Nhóm bạn đan...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 10:45 CH
Vì sao nhập file excel vào hệ thống báo lỗi ?
Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định.  Bạn phải chắc chắn rằng file có: ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:25 SA
Hệ thống báo sản phẩm lỗi sau khi thêm biến thể cho sản phẩm, khắc phục như thế nào ?
Nếu sau khi thêm phiên bản sản phẩm bị báo lỗi có thể bạn đã thêm quá nhiều phiên bản sản phẩm, dẫn đến khi vào sản phẩm đó load không nỗi.  Hệ thống Harav...
Tue, 27 Tháng 2, 2024 tại 5:40 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay