Sản phẩm

Có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm bằng cách import file dữ liệu ?
Được nhưng bạn chỉ có thể thêm sản phẩm bằng cách nhập file vào nhóm sản phẩm thủ công. Để thêm sản phẩm vào nhóm bằng cách nhập file, bạn thực hiện: 1. B...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 10:29 SA
Vì sao nhập file excel vào hệ thống báo lỗi ?
Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định.  Bạn phải chắc chắn rằng file có: ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:25 SA
Tại sao khi nhập sản phẩm vào thì hình ảnh lại bị mất ?
Nguyên do là ảnh sản phẩm được lưu trữ theo sản phẩm, chính vì thế khi bạn xóa sản phẩm thì đường dẫn sản phẩm cũng mất theo. Nên khi bạn nhập danh sách sản...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:28 SA
Thêm Alt cho hình ảnh sản phẩm ở đâu ?
Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:29 SA
Hình ảnh sản phẩm tải lên dung lượng chuẩn là bao nhiêu ?
Khi tải hình ảnh sản phẩm trực tiếp lên trang quản trị Haravan, dung lượng hình ảnh cho phép là bé hơn hoặc bằng 20 MB, lớn hơn sẽ không được hiển thị.  Đố...
Tue, 13 Tháng 6, 2023 tại 6:00 CH
Sản phẩm có trong báo cáo nhưng lọc không hiển thị
Báo cáo bên Omnipower khi filter theo một sản phẩm cụ thể sẽ hiển thị sản phẩm đang tồn tại ở shop, trường hợp đã xóa rồi thì khi filter sẽ không thấy. NH...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:34 SA
Vì sao nhập đúng tên nhưng lại không tìm thấy sản phẩm khi tạo đơn hàng?
Có phải bạn gặp trường hợp nhập tên sản phẩm khi tạo đơn hàng nhưng lại báo là không tìm thấy bất kì sản phẩm nào? VD: Khi bạn tìm sản phẩm &qu...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 11:37 SA
Vì sao không tìm thấy lựa chọn xuất dữ liệu theo mẫu cân điện tử?
Vấn đề: Nhà bán hàng có nhu cầu xuất thông tin sản phẩm theo mẫu cân điện tử nhưng lại không tìm thấy lựa chọn xuất dữ liệu theo mẫu c...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 10:32 SA
Cách sửa tiêu đề sản phẩm
Bước 1: Vào mục Sản phẩm >> Tất cả sản phẩm Bước 2: Lọc hoặc tìm tên sản phẩm cần sửa đổi Bước 3: Nhấp vào sản phẩm cần sửa đổi Bước 4: Nhậ...
Thu, 27 Tháng 4, 2023 tại 2:47 CH
Sự khác nhau giữa nhà cung cấp ở trang chi tiết sản phẩm và nhà cung cấp ở mục Quản lý tồn kho là gì
Khi vào trang chi tiết sản phẩm và mục Quản lý tồn kho, bạn sẽ thấy có 2 mục nhà cung cấp. Tuy nhiên, 2 mục này là 2 tính năng hoàn toàn khác nhau. 1. Nhà ...
Fri, 5 Tháng 5, 2023 tại 11:20 SA

Cùng danh mục