Thanh toán

Có thể thêm nội dung thông báo thêm ở trang thanh toán không ?
Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨  xử lý đơn hàng ➨ Nội dung thông báo thêm. ...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 5:51 CH
Làm sao để xóa dòng “Nhận tại cửa hàng” trong trang Thanh toán ?
Đây là chức năng chỉ có ở gói Tồn kho nâng cao, và chỉ có thể do nhân viên kỹ thuật tại Haravan thực hiện gỡ bỏ. Bạn chỉ cần gửi yêu cầu về bộ phận Dịch...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:04 CH

Cùng danh mục

Siêu Khuyến Mãi Black Friday - Tặng Thêm 50% Thời Gian Sử Dụng