Thanh toán

Làm thế nào để chuyển trang thanh toán từ 1 trang thành 2 trang?
Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình → Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán → chọn Thanh toán trên từng trang  NHỮNG BÀI VIẾT LIÊ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 3:30 CH
Tại sao trên trang thanh toán hiển thị không tìm thấy phương thức vận chuyển ?
Trên trang thanh toán hiển thị không tìm thấy phương thức vận chuyển.  Bạn nên kiểm tra các yếu tố sau: Đã cấu hình vận chuyển đầy đủ chưa.Bạn vui lòng ...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 3:48 CH
Làm sao để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất ?
Để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất, cấu hình hiển thị các bước thanh toán phải là Trên từng trang thì hệ thống mới có thể ghi nhận đơn hàng chưa ho...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 3:42 CH
Tại sao đăng ký tài khoản Ngân Lượng xong rồi, nhưng vẫn không sử dụng được ?
Hiện tại Ngân Lượng đã thay đổi chính sách đăng ký. Sau khi đăng ký tài khoản bên Ngân lượng và cấu hình kết nối Ngân lượng tại trang quản trị Haravan, bạn ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 3:49 CH
Có thể thay đổi tiêu đề trên trang thanh toán được không ?
Có thể thay đổi được. Bạn vào mục Website → biểu tượng ba chấm → chọn Tùy chỉnh ngôn ngữ → thay tiêu đề bạn muốn. Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi ti...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 3:55 CH
Có thể tùy chọn bắt buộc khách hàng phải có tài khoản mới đặt hàng được không ?
Có thể, bạn cần tùy chỉnh trong mục Cấu hình Thanh toán Bạn vào mục Cấu hình → Thanh toán → Tài khoản khách hàng và chọn Bắt buộc phải có tài khoản mua ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 3:56 CH
Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán, có thể tự động lưu trữ đơn hàng không ?
Có thể thiết lập  Bạn vào mục Cấu hình ➨ chọn Thanh toán Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn chọn Tự động lưu trữ đơn hàng sau khi đơn hàng được giao và thanh ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 4:03 CH
Có thể chỉnh sửa mẫu email thông báo đơn hàng không ?
Có thể chỉnh sửa Từ Trang quản trị → Cấu hình → Thông báo. Trong trang Cấu hình → Thông báo → nhà bán hàng xem mục Nội dung email Tại đây bạn chọn...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 4:10 CH
Có thể ẩn phương thức thanh toán không ?
Có thể ẩn phương thức thanh toán.  Để ẩn phương thức thanh toán khác, Bạn vào mục Cấu hình -> chọn Phương thức thanh toán    Với các phương thức thủ c...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 8:54 SA
Cách cài đặt thời gian hệ thống tự gửi email nhắc nhở cho đơn hàng chưa hoàn tất.
 Để cài đặt thời gian gửi email nhắc khách hàng hoàn tất đơn hàng, bạn thực hiện như sau: 1. Vào Cấu hình ➨ Thanh toán. 2. Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn k...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 9:01 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay