Giao diện website

Có thể thay đổi số lượng bài viết hiển thị trên danh mục blog ?
Hầu hết các giao diện đều hỗ trợ bạn chỉnh sửa số bài viết hiển thị. Để thực hiện, bạn vào trong Thiết lập theme ➨ chọn mục Trang bài viết Trong mụ...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 2:23 CH
Làm sao để tắt/mở bình luận bài viết blog ?
Haravan hỗ trợ bạn tùy chỉnh bình luận cho bài viết blog, thông qua việc tùy chỉnh cho danh mục blog. Để thiết lập phần này, bạn thực hiện như sau: 1. Tro...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 5:08 CH
Làm thế nào để ẩn một bài viết blog đã đăng lên website ?
Trong Haravan, bạn có thể ẩn từng bài viết một hay ẩn cùng lúc nhiều bài viết. Ẩn từng bài viết một: Vào chi tiết bài viết blog và chọn Ẩn trong m...
Tue, 25 Tháng 10, 2022 tại 5:44 CH
Có thể lên lịch đăng bài trước cho bài viết blog không ?
Bạn có thể lên lịch đăng bài trước cho bài viết blog Bạn thao tác như sau: 1. Từ Trang quản trị ➨ Blog. 2. Chọn bài viết bạn muốn thiết lập ngày đăng 3. B...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 5:13 CH
Làm sao để tùy chỉnh nhóm sản phẩm hiển thị trên trang chủ website ?
Một số giao diện sẽ hỗ trợ hiển thị một hoặc hai nhóm sản phẩm tại trang chủ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng giao diện mà vị trí thiết lập cũng như số lượng ...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 6:00 CH
Làm sao để hiển thị phí vận chuyển Liên hệ trên trang thanh toán?
Khi bán sản phẩm cồng kềnh hoặc giao thực phẩm nhanh qua Grab, nếu không biết chính xác phí vận chuyển, hãy cài phí vận chuyển trên website là Liên hệ Để h...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 5:40 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay