Giao diện website

Làm sao để biết được kích thước logo để upload lên website ?
Mỗi giao diện được cài đặt một kích thước phù hợp với logo. Để biết được kích thước này, bạn thực hiện như sau: 1. Vào Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:07 SA
Bổ sung thêm banner cho slide trang chủ có được không ?
Bạn hoàn toàn có thể bổ sung banner cho trang chủ, thông qua việc code cho giao diện. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:28 SA
Xóa/thêm banner trên trang chủ như thế nào ?
Nếu không muốn hiển thị banner trên trang chủ, bạn có thể bật/tắt hiển thị cho banner.  1. Bạn vào mục Website -> Giao diện -> Thiết lập theme ...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:37 SA
Có thể thay thế banner bằng video ?
Có thể. Để thay banner bằng video, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code. Bạn có thể liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh b...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:38 SA
Cách tạo một trang Flash Sale ?
Flash sale là một dạng hình thức giảm giá một số mặt hàng, sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định mà doanh nghiệp đó vạch ra… Flash sale l...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:45 SA
Haravan có hỗ trợ nhà bán hàng nhập giao diện riêng lên trang quản trị Haravan không ?
Bạn có thể tải giao diện lên nếu bạn đã có giao diện riêng phù hợp với cấu trúc của Haravan, với điều kiện giao diện có dung lượng nhỏ hơn 40mb.  Nội dung ...
Fri, 3 Tháng 5, 2024 tại 4:41 CH
Có thể yêu cầu Haravan thiết kế giao diện theo một giao diện mẫu có trước đó ?
Có thể. Để thực hiện, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau: Website mẫu Website mà bạn muốn thiết kế Các yêu cầu thiết kế cụ thể Sau đó, bạn gử...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 11:50 SA
Phân biệt blog và trang nội dung ?
Cả blog và trang nội dung đều là cách hữu hiệu để bổ sung các nội dung liên quan đến website của bạn, với những mục đích cụ thể. Trang nội dung: được hiểu...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 2:01 CH
Làm sao để tạo thêm danh mục blog mới cho website ?
Bạn thao tác theo các bước sau: 1. Tại mục Website -> bạn chọn Blogs -> chọn Quản lý blog 2. Chọn Thêm danh mục blog 3. Thêm tên và nội dung danh ...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 2:13 CH
Lỡ tay xóa danh mục blog thì làm sao để phục hồi ?
Khi xóa danh mục blog thì thao tác này không thể hoàn lại, đồng thời dữ liệu cũng không thể phục hồi. Do Haravan là hệ thống sử dụng chung nên không hỗ tr...
Mon, 26 Tháng 2, 2024 tại 2:16 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay