Giao diện website

Làm sao để biết được kích thước logo để upload lên website ?
Mỗi giao diện được cài đặt một kích thước phù hợp với logo. Để biết được kích thước này, bạn thực hiện như sau: Vào Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện....
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 3:12 CH
Bổ sung thêm banner cho slide trang chủ có được không ?
Bạn hoàn toàn có thể bổ sung banner cho trang chủ, thông qua việc code cho giao diện. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 1:13 SA
Xóa/thêm banner trên trang chủ như thế nào ?
Nếu không muốn hiển thị banner trên trang chủ, bạn có thể bật/tắt hiển thị cho banner.  1. Bạn vào mục Website -> Giao diện -> Thiết lập theme ...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 3:14 CH
Có thể thay thế banner bằng video ?
Có thể. Để thay banner bằng video, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code. Bạn có thể liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh b...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 1:17 SA
Cách tạo một trang Flash Sale ?
Flash sale là một dạng hình thức giảm giá một số mặt hàng, sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định mà doanh nghiệp đó vạch ra… Flash sale l...
Sat, 7 Tháng 1, 2023 tại 7:26 CH
Haravan có hỗ trợ tự tải giao diện riêng lên không ?
Bạn có thể tải giao diện lên nếu bạn đã có giao diện riêng phù hợp với cấu trúc của Haravan. Tại trang quản trị bạn chọn Giao diện ➨ Tải giao diện ➨ sau...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 3:34 CH
Có thể đặt hàng Haravan thiết kế giao diện theo một giao diện mẫu có trước đó ?
Có thể. Để thực hiện, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau: Website mẫu Website mà bạn muốn thiết kế Các yêu cầu thiết kế cụ thể Sau đó, bạ...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 3:34 CH
Phân biệt blog và trang nội dung ?
Cả blog và trang nội dung đều là cách hữu hiệu để bổ sung các nội dung liên quan đến website của bạn, với những mục đích cụ thể. Trang nội dung: được hiểu...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 4:01 CH
Làm sao để tạo thêm danh mục blog mới cho website ?
Bạn thao tác theo các bước sau: 1. Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Blog. 2. Chọn Quản lý blog. 3. Chọn Thêm danh mục blog. 4. Thêm tên bài viết và thiết ...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 4:35 CH
Lỡ tay xóa danh mục blog thì làm sao để phục hồi ?
Khi xóa danh mục blog thì thao tác này không thể hoàn tác, đồng thời dữ liệu cũng không thể phục hồi. Do Haravan là hệ thống sử dụng chung nên không hỗ...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 4:44 CH

Cùng danh mục