Giao diện website

Bổ sung thêm nút Like và Share facebook cho sản phẩm, bài viết như thế nào ?
Có 2 cách thêm nút Like và Share: Sử dụng ứng dụng Social Sharing Buttons, xem chi tiết tại đây. Tùy chỉnh trong giao diện. Nếu trong thiết lập ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:46 AM
Bổ sung thêm các icon social trên website như thế nào ?
Hầu hết các giao diện tại Haravan đều hỗ trợ các icon social, mỗi giao diện hỗ trợ một số loại khác nhau. Bạn thực hiện như sau: Bạn vao Website ➨ Gi...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 12:04 PM
Làm thế nào để đưa sản phẩm hiển thị ngoài giao diện trang chủ ?
Bạn thực hiện như sau: Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme.  Bạn vào giao diện cần tùy chỉnh, vào mục Trang chủ .  Bạn tìm mục Sản phẩm h...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 12:07 PM
Được phép tạo mấy cấp menu hiển thị trên giao diện ?
Về cơ bản hệ thống sẽ hỗ trợ tối đa 6 cấp menu, nhưng Haravan khuyên bạn chỉ nên tạo 2-3 cấp menu để hiển thị ngoài giao diện.  Vì nếu giao diện quá ...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 12:07 PM
Làm sao để tạo trang liên hệ ?
Để tạo trang liên hệ cho giao diện:  Trước tiên, bạn sẽ tạo mới trang nội dung và chọn Giao diện: page.contact.  Sau đó bạn chọn liên kết hiển thị men...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:47 AM
Có nên sử dụng 2 giao diện khác nhau: Desktop và Mobile cho cùng một website không ?
Về mặt lý thuyết, bạn có thể thực hiện điều này: lựa chọn một giao diện làm theme desktop và một giao diện khác làm theme mobile. Tuy nhiên, Haravan khô...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 2:33 PM
Làm sao để cấu hình hiển thị popup cho giao diện ?
Để hiển thị popup cho giao diện, bạn nên cài đặt ứng dụng Pop-up Window tại đây.  Nếu ứng dụng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, bạn có thể cần phải c...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:49 AM
Làm sao bổ sung thêm ngôn ngữ thứ 2 cho website ?
Về triển khai thêm ngôn ngữ thứ cho website 2 lựa chọn như sau: Dùng App Ngôn ngữ: Hiện tại Haravan đã có App ngôn ngữ Hara Multilanguage, bạn có thể ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:49 AM
Thêm đăng ký nhận bản tin như thế nào ?
Đăng ký nhận tin giúp bạn chủ động thông báo thông tin hay các chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Để cài đặt chức năng Đăng ký nhận tin cho website, bạ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:49 AM
Làm sao hiển thị giá Liên hệ cho sản phẩm ?
Một số giao diện sẽ có hỗ trợ sẵn, khi giá sản phẩm bằng 0 sẽ tự chuyển giá thành liên hệ.  Nếu giao diện của bạn không hỗ trợ, bạn phải thực hiện hi...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 11:27 AM