Báo cáo

Báo cáo trả hàng nhập
Báo cáo trả hàng sẽ thống kê lại các sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp, bao gồm sản phẩm trả, số lượng hàng trả và giá trị hàng ...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:54 CH
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 10:36 SA
Bảng kê xuất nhập tồn theo thời gian
Bảng kê xuất nhập tồn theo thời gian sẽ cho biết tổng số lượng tồn hiện có của sản phẩm trong khoảng thời gian lọc xem báo cáo.  Bảng kê xuất nhập tồn t...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 2:22 CH
Báo cáo khuyến mãi
Báo cáo khuyến mãi được sử dụng để đánh giá và thông báo về hiệu quả của hoạt động của từng chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi. Tính năng này sẽ ghi...
Sun, 26 Tháng 11, 2023 tại 9:36 CH
Báo cáo kênh bán hàng sàn thương mại điện tử
Báo cáo kênh bán hàng sàn thương mại điện tử giúp nhà bán quản lý chi tiết doanh thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên các sàn. Để truy cập báo cáo kê...
Thu, 30 Tháng 11, 2023 tại 10:07 SA
Báo cáo sắp hết hàng
Báo cáo sắp hết hàng sẽ dựa vào tốc độ số lượng bán trung bình tại các kho bán để thống kê danh sách các sản phẩm có thể hết hàng trong khoảng thời gian sắp...
Tue, 28 Tháng 11, 2023 tại 5:03 CH
Báo cáo hiệu quả khuyến mãi (BETA)
Báo cáo hiệu quả khuyến mãi sẽ tổng hợp các chỉ số như số đơn, doanh thu, giảm giá,... của các khuyến mãi và tạo thành bảng so sánh. Nhà bán sẽ không cần th...
Wed, 17 Tháng 1, 2024 tại 9:23 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay