Sản phẩm

Tạo và in barcode sản phẩm
Barcode được thiết lập theo quy tắc của quốc tế, đánh dấu thông tin sản phẩm đối với các đối tác bên ngoài. Sau khi nhập mã barcode ở phần Thông tin sản phẩ...
Fri, 9 Tháng 6, 2023 tại 4:55 CH
Xóa sản phẩm
Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh. MỤ...
Wed, 7 Tháng 6, 2023 tại 3:02 CH
Nhóm sản phẩm
Nhóm sản phẩm được thiết lập để người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. Nhóm sản phẩm còn giúp người bán nhóm được các mặt hàng bán theo mục đích riêng....
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 4:55 CH
Thiết lập điều kiện cho nhóm sản phẩm tự động
Nhà bán hàng có thể tạo ra 1 hoặc nhiều điều kiện cho 1 nhóm sản phẩm và hệ thống sẽ dựa trên những điều kiện đó để tự động thêm các sản phẩm đáp ứng toàn b...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 5:14 CH
Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm thủ công
Cách tạo nhóm sản phẩm thủ công giúp Nhà bán hàng chọn sản phẩm cụ thể muốn thêm vào nhóm. MỤC LỤC Thêm sản phẩm vào nhóm thủ công Thêm sản phẩm vào Nhó...
Thu, 15 Tháng 9, 2022 tại 2:34 CH
Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm  sẽ giúp khách hàng nhìn thấy và dễ dàng hình dung sản phẩm mà bạn muốn bán trên các kênh bán hàng online mà bạn đã kết nối với Haravan. N...
Fri, 31 Tháng 3, 2023 tại 3:59 CH
Ẩn sản phẩm hết hàng
Một việc khá quan trọng trong việc quản lý tồn kho là biết được các sản phẩm hết hàng.  Đối với các sản phẩm đã hết hàng, nhà bán hàng có thể nhập thêm sản...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 6:00 CH
Hướng dẫn thiết lập khổ in barcode
Để có thể in được barcode thành công, bạn cần thiết lập lại khổ in. Các bước thực hiện như sau: 1. Chọn khổ in  2. Chọn số lần in 3. Nhấn In tất cả hoặc ...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 6:13 CH
Hướng dẫn bán hàng với cân điện tử
Cân điện tử là một thiết bị phụ trợ bán hàng được sử dụng phổ biến trong ngành hàng liên quan tới thực phẩm tươi sống, trái cây, siêu thị mini… Tích hợp bán...
Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 11:22 SA
Hướng dẫn tạo sản phẩm combo
Combo là một chiến lược sản phẩm giúp tăng doanh thu bán hàng hiệu quả bằng cách gộp nhiều sản phẩm thành phần lại thành một bộ sản phẩm. Chiến lược này có ...
Tue, 1 Tháng 8, 2023 tại 11:13 SA

Cùng danh mục