Sản phẩm

Hướng dẫn quản lý sản phẩm theo lô - hạn sử dụng
Tính năng này hỗ trợ cho nhu cầu quản lý tồn kho chuyên sâu theo lô và hạn sử dụng cho các nhà bán hàng ngành mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm,... giúp nhà bán...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 3:45 CH
Hướng dẫn quản lý sản phẩm theo đơn vị tính
Với những ngành kinh doanh có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị bán như ngành nông sản thực phẩm, dược, cửa hàng tạp hoá việc quản lý hàng hoá theo đơ...
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 2:08 CH
Quản lý giá vốn hàng hoá tại Haravan
Giá vốn hàng bán là giá trị vốn hàng hoá đã bán tại một thời điểm cụ thể (một thời kỳ hoặc một năm). Giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí mua máy móc, dụng cụ...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 3:48 CH
Hướng dẫn thiết lập cân điện tử và nhập dữ liệu sản phẩm lên cân
Kết nối cân điện tử với máy tính quản lý là bước đầu tiên trong việc bán hàng với cân điện tử. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cân điện tử có i...
Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 11:20 SA
Hướng dẫn tạo Bảng giá
Tính năng Bảng giá sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo ra những bảng giá khác nhau áp dụng cho các kênh bán hàng hoặc cho từng đối tượng khách ha...
Fri, 22 Tháng 9, 2023 tại 3:09 CH
Chỉnh sửa Giá và giá so sánh sản phẩm
Giá chính là giá bán của sản phẩm và giá so sánh có thể là mức giá chung trên thị trường, giá chưa giảm thể hiện ưu đãi cho khách hàng. Giá so sánh cần nhậ...
Fri, 18 Tháng 8, 2023 tại 6:08 CH

Cùng danh mục