Sản phẩm

Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Cài đặt bộ lọc và tìm kiếm thông tin sẽ giúp người bán quản lý nhanh các tình trạng, thông tin của sản phẩm.  Nội dung Tìm kiếm sản phẩm Bộ lọc sản p...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 11:51 SA
Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm  sẽ giúp khách hàng nhìn thấy và dễ dàng hình dung sản phẩm mà bạn muốn bán trên các kênh bán hàng online mà bạn đã kết nối với Haravan. N...
Tue, 7 Tháng 11, 2023 tại 3:03 CH
Hướng dẫn bán hàng với cân điện tử
Cân điện tử là một thiết bị phụ trợ bán hàng được sử dụng phổ biến trong ngành hàng liên quan tới thực phẩm tươi sống, trái cây, siêu thị mini… Tích hợp bán...
Thu, 16 Tháng 5, 2024 tại 11:26 SA
Hướng dẫn tạo Bảng giá
Tính năng Bảng giá sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo ra những bảng giá khác nhau áp dụng cho các kênh bán hàng hoặc cho từng đối tượng khách ha...
Fri, 29 Tháng 3, 2024 tại 4:12 CH
Hướng dẫn quản lý sản phẩm theo đơn vị tính
Với những ngành kinh doanh có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị bán như ngành nông sản thực phẩm, dược, cửa hàng tạp hoá việc quản lý hàng hoá theo đơ...
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 2:08 CH
Quản lý giá vốn hàng hoá tại Haravan
Giá vốn hàng bán là giá trị vốn hàng hoá đã bán tại một thời điểm cụ thể (một thời kỳ hoặc một năm). Giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí mua máy móc, dụng cụ...
Mon, 10 Tháng 6, 2024 tại 2:58 CH
Hướng dẫn thiết lập cân điện tử và nhập dữ liệu sản phẩm lên cân
Kết nối cân điện tử với máy tính quản lý là bước đầu tiên trong việc bán hàng với cân điện tử. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cân điện tử có i...
Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 11:20 SA
Thiết lập Cho phép giao hàng bằng cách nhập file sản phẩm
Nếu sản phẩm không được tick chọn Cho phép giao hàng thì nhà bán sẽ không thể tạo vận đơn và giao cho khách hàng được. Để thiết lập Cho phép giao hàng, nhà...
Sun, 14 Tháng 1, 2024 tại 9:09 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay