Xử lý đơn hàng

Giải đáp cho bạn những điều cần biết liên quan đến đơn hàng.

Làm sao để gửi lại email thông báo đơn hàng cho Khách mua hàng ?
Bạn thực hiện theo các bước sau: Từ Trang quản trị ➨ Đơn hàng ➨ nhấp chọn đơn hàng cụ thể muốn gửi lại email. Bạn kéo xuống phần Lịch sử, xem mục “Email...
Thu, 4 Oct, 2018 at 4:20 PM
Tại sao trong Haravan lại có mục Đơn hàng chưa hoàn tất ?
Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng hay cung cấp thông tin liên hệ. Các thông tin ...
Thu, 3 Jan, 2019 at 2:42 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.