Thanh toán

Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán không ?
Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán. Thông báo sẽ hiển thị như thế này Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨  xử lý đơn hàng ➨ Nội dung thông...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 10:41 SA
Cập nhật thông tin "Tài khoản ngân hàng” ở đâu ?
Bạn có thể thêm thông tin tài khoản vào phương thức chuyển khoản để người mua dễ dàng thanh toán Để cập nhật thông tin Tài khoản ngân hàng, bạn thực hi...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 10:59 SA
Làm sao để xóa dòng “Nhận tại cửa hàng” trong trang Thanh toán ?
Để tắt lựa chọn Nhận tại cửa hàng trên trang thanh toán, nhà bán hàng thực hiện: 1. Cấu hình → Thanh toán  2. Tại mục Phương thức giao hàng, bỏ chọn Cho p...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 11:02 SA
Multipass là gì?
Chức năng Multipass được sử dụng trong trường hợp bạn có một website, một phần mềm kinh doanh khác không phải là Haravan có chứa dữ liệu khách hàng đã đăng ...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 11:10 SA
Muốn cấu hình các trường khách hàng bắt buộc nhập tại trang Đặt hàng trên website thì chỉnh ở đâu?
Bạn cần thao tác như sau: Bước 1: Vào trang admin Haravan, mục Cấu hình → Thanh toán.  Bước 2: Kéo xuống mục Cấu hình field và cài đặt các thông tin bắt b...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 11:28 SA
Làm sao để tắt phương thức chuyển khoản qua ngân hàng?
Để tắt phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, bạn cần thao tác như sau: Bước 1: Vào trang admin Haravan, mục Cấu hình → Phương thức thanh toán Bước 2:...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 2:18 CH
Sau khi đơn hàng được xác nhận thanh toán, đơn hàng tự giao cho nhà vận chuyển được không?
Có thể tuy nhiên tính năng này chỉ tự động tạo vận đơn và chọn nhà vận chuyển là Khác, chưa hỗ trợ chuyển sang các đơn vị vận chuyển nhà bán hàng đang kết n...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 2:22 CH
Làm cách nào để thêm phương thức chuyển khoản tại ngân hàng vào trang thanh toán?
1.  Vào Cấu hình → Phương thức thanh toán 2. Ở Phương thức thủ công → Chọn Thêm thanh toán thủ công 3. Chọn Chuyển khoản qua ngân hàng và đặt tên cho ph...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 2:31 CH
Khi thanh toán 1 đơn hàng, có thể chọn nhiều hình thức thanh toán không?
Có thể tuy nhiên hiện hình thức thanh toán này chỉ hỗ trợ trên Hararetail NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN [Hararetail 2.0] Thiết lập cấu hình phương thức than...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 2:35 CH
Làm sao để thay đổi tên phương thức thanh toán hiển thị trên trang thanh toán?
Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi tên của các phương thức thanh toán đã thêm vào trang check out Thay đổi tên hiển thị các ví điện tử/cổng thanh...
Fri, 1 Tháng 3, 2024 tại 2:55 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay