Quản lý sản phẩm

Khối lượng dùng để làm gì ?
Phần khối lượng cho phép bạn điền khối lượng của sản phẩm.  Đây là căn cứ để: Thiết lập phí vận chuyển cho khách hàng theo điều kiện là khối lượng của ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:14 PM
Khi nào chọn “Có Giao Hàng” ?
Mặc định khi khởi tạo sản phẩm, sẽ luôn được chọn Có Giao Hàng. Nếu bạn bỏ chọn Có Giao Hàng, sản phẩm của bạn sẽ không xử lý Giao Hàng trong hoá đơn được...
Thu, 27 Tháng 9, 2018 at 5:49 PM
“Không áp dụng khuyến mãi” dùng để làm gì ?
Bạn nhấp chọn cho sản phẩm không muốn áp dụng khuyến mãi. Một khi sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:07 AM
"Tối ưu SEO" là gì ?
Mục “Tối ưu SEO” bao gồm: Tiêu đề trang (tương đương meta title), chính là tiêu đề bài viết trên thanh tìm kiếm. Thông thường tiêu đề này và tiêu đề bài ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:19 PM
Làm sao để xoá một sản phẩm ?
Để xoá sản phẩm, bạn thực hiện như sau: Vào phần Sản phẩm ➨ Quản lý sản phẩm.  Chọn các sản phẩm bạn muốn xoá.  Sau đó bạn chọn hành động Xoá những...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:08 AM
Nên tạo sản phẩm hay nhóm sản phẩm trước ?
Về cơ bản thì việc bạn tạo nhóm sản phẩm trước hay nhóm sản phẩm trước đều được. Với cả hai trường hợp bạn đều có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm. ...
Tue, 17 Tháng 7, 2018 at 5:17 PM
Làm sao để tạo nhóm sản phẩm ?
Để tạo Nhóm sản phẩm bạn thực hiện như sau: Bạn vào Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm. Chọn Tạo nhóm sản phẩm.  Sau đó bạn điền các thông tin của Nhóm muốn ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:09 AM
Có bao nhiêu loại nhóm sản phẩm ?
Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm tự chọn: bạn sẽ thêm sản phẩm bằng cách thủ công, ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:10 AM
Có thể tạo bao nhiêu nhóm sản phẩm cho website ?
Haravan hiện đang giới hạn 200 nhóm sản phẩm. Nếu quá số lượng này, hệ thống không cho phép tạo thêm.
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:10 AM
Làm sao để sắp xếp các sản phẩm trong cùng một nhóm sản phẩm ?
Bạn thực hiện như sau: Bạn vào Trang quản trị ➨ Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm.  Chọn nhóm sản phẩm cần sắp xếp. Bạn kéo xuống phần Sắp xếp, chọn các sắp...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:12 AM

Cùng danh mục