Quản lý sản phẩm

Có thể nhập nhóm sản phẩm bằng cách import file dữ liệu ?
Có thể. Để thực hiện, bạn tìm hai cột thông tin: Danh mục và Danh mục EN. Trong đó: Danh mục: Bạn điền tên nhóm sản phẩm. Danh mục EN: Bạ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:17 SA
Vì sao nhập file excel vào hệ thống báo lỗi ?
Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định.  Bạn phải chắc chắn rằng file có: ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:25 SA
Tại sao khi nhập sản phẩm vào thì hình ảnh lại bị mất ?
Nguyên do là ảnh sản phẩm được lưu trữ theo sản phẩm, chính vì thế khi bạn xóa sản phẩm thì đường dẫn sản phẩm cũng mất theo. Nên khi bạn nhập danh sách sản...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:28 SA
Thêm Alt cho hình ảnh sản phẩm ở đâu ?
Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:29 SA
Hình ảnh sản phẩm tải lên dung lượng chuẩn là bao nhiêu ?
Hình ảnh sản phẩm có độ phân giải càng cao càng chuyên nghiệp và đẹp. Tuy nhiên,  Dung lượng ảnh sản phẩm tải lên website Haravan chỉ nên dưới 200 KB. Nếu d...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:30 SA
Sản phẩm có trong báo cáo nhưng lọc không hiển thị
Báo cáo bên Omnipower khi filter theo một sản phẩm cụ thể sẽ hiển thị sản phẩm đang tồn tại ở shop, trường hợp đã xóa rồi thì khi filter sẽ không thấy. NH...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:34 SA
Số lượng đơn hàng hiển thị tại menu đơn hàng là đơn hàng thuộc dạng nào?
Đơn hàng hiển thị ở hình trên thuộc trạng thái sau: - Trạng thái đơn hàng: mới - Trạng thái thanh toán: chờ xử lý NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Làm sao để...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:36 SA
Vì sao nhập đúng tên nhưng lại không tìm thấy sản phẩm khi tạo đơn hàng?
Có phải bạn gặp trường hợp nhập tên sản phẩm khi tạo đơn hàng nhưng lại báo là không tìm thấy bất kì sản phẩm nào? VD: Khi bạn tìm sản phẩm &qu...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 at 11:37 SA

Cùng danh mục