Quản lý sản phẩm

Tại sao không thể chọn một sản phẩm vào nhóm đã tạo ?
Nếu khi bạn vào trong chi tiết sản phẩm và không thể chọn một Nhóm sản phẩm nào đó, nhiều khả năng đó là nhóm sản phẩm tự động. Vì nhóm sản phẩm tự động s...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:24 PM
Làm cách nào để thiết lập nhóm sản phẩm Bán chạy theo số lượng bán thực tế ?
Bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Tạo một nhóm Tất cả các sản phẩm. Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm.   Tạo nhóm sản ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:14 AM
Có thể thêm hàng loạt sản phẩm một lần được không ?
Bạn có thể nhập hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập nhập danh sách dữ liệu sản phẩm theo quy định của Haravan. Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây. 
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:15 AM
Các trường thông tin bắt buộc phải có khi nhập danh sách sản phẩm ?
Hiện Haravan hỗ trợ 2 định dạng file là .xls (excel) và .csv (csv).  Haravan khuyến cáo bạn nên tải file mẫu về trước khi nhập dữ liệu.  Một cách kh...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:16 AM
Tại sao khi nhập danh sách sản phẩm, cần chọn chế độ “Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL” ?
Khi nhập danh sách sản phẩm và chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL thì hệ thống sẽ căn cứ vào cột A - Url: Nếu có sản phẩm đã tồn tại với Ur...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:17 AM
Có thể nhập nhóm sản phẩm bằng cách import file dữ liệu ?
Có thể. Để thực hiện, bạn tìm hai cột thông tin: Danh mục và Danh mục EN. Trong đó: Danh mục: Bạn điền tên nhóm sản phẩm. Danh mục EN: Bạ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:18 AM
Vì sao nhập file excel vào hệ thống báo lỗi ?
Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định.  Bạn phải chắc chắn rằng file có: ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:19 AM
Tại sao khi nhập sản phẩm vào thì hình ảnh lại bị mất ?
Nếu điều này xảy ra thì nguyên do chỉ có thể là bạn đã thực hiện các thao tác này: Bạn xuất danh sách sản phẩm Bạn xóa sản phẩm hiện có Bạn nhập da...
Tue, 17 Tháng 7, 2018 at 5:21 PM
Thêm Alt cho hình ảnh sản phẩm ở đâu ?
Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 4:03 PM
Hình ảnh sản phẩm tải lên dung lượng chuẩn là bao nhiêu ?
Hình ảnh sản phẩm có độ phân giải càng cao càng chuyên nghiệp và đẹp. Tuy nhiên,  Dung lượng ảnh sản phẩm tải lên website Haravan chỉ nên dưới 200 KB. Nếu d...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:20 AM

Cùng danh mục