Khuyến mãi

Muốn tạo khuyến mãi đồng giá được không ?
Được. Lúc tạo khuyến mãi chổ Loại khuyến mãi Haravan có hỗ trợ Đồng giá. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi Các ...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 10:45 SA
Làm sao để thêm nhóm đối tượng áp dụng khuyến mãi ?
Các lựa chọn đối tượng khách hàng khuyến mãi (mã khuyến mãi) được lấy theo các bộ lọc được lưu trên menu Khách hàng trong Trang quản trị Haravan. Để thê...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 10:54 SA
Làm sao để biết khách hàng nào đã đăng ký nhận bản tin ?
Có ba cách thực hiện: Cách 1: Xem trong chi tiết khách hàng Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Khách hàng. Chọn khách hàng cần xem. Trong trang chi tiết ...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 10:55 SA
Khách mua hàng có thể sử dụng nhiều mã giảm giá trên một đơn hàng không ?
Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được duy nhất một mã giảm giá. Ví dụ. khách mua hàng đồng thời có được một mã giảm giá 10% và một mã giảm giá "giao hàng miễn...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 10:59 SA
Tại sao đã tạo khuyến mãi cho sản phẩm nhưng không áp dụng được ?
Bạn vui lòng vào chi tiết sản phẩm kiểm tra có check vào “Không áp dụng khuyến mãi”, nếu có vui lòng bỏ check. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo mã khuyến ...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 11:03 SA
Số lần áp dụng của chương trình khuyến mãi sẽ được tính như thế nào khi có đơn đặt lại?
TH1: Không xóa sản phẩm trong đơn hàng cũ mà chỉ tăng giảm số lượng sản phẩm cũ Nếu sản phẩm vẫn giữ theo đơn hàng gốc, chỉ giữ nguyên hoặc tăng giảm số lư...
Wed, 4 Tháng 1, 2023 tại 6:14 CH
Có thể tạo khuyến mãi chỉ áp dụng riêng ở Hararetail được không?
Có thể. Để tạo khuyến mãi chỉ áp dụng riêng ở HaraRetail, bạn sẽ chọn Tùy chọn Kênh và chọn POS tại mục Kênh áp dụng khi thực hiện tạo chương trình khuyến m...
Mon, 11 Tháng 3, 2024 tại 11:06 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay