Khuyến mãi

Có thể thiết lập thời gian chạy khuyến mãi không ?
Có. Lúc tạo khuyến mãi có phần Thời gian hiệu lực bạn vui lòng chỉnh sửa ở đó. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo mã khuyến mãi và chương trình khuyế...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 11:18 SA
Muốn tạo khuyến mãi đồng giá được không ?
Được. Lúc tạo khuyến mãi chổ Loại khuyến mãi Haravan có hỗ trợ Đồng giá. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo mã khuyến mãi và chương trình khuyến...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 1:45 CH
Làm sao để thêm/bớt các nhóm đối tượng áp dụng khuyến mãi ?
Các lựa chọn đối tượng khách hàng khuyến mãi (mã khuyến mãi) được lấy theo các bộ lọc được lưu trên menu Khách hàng trong Trang quản trị Haravan. Để thê...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 1:44 CH
Làm sao để biết khách hàng nào đã đăng ký nhận bản tin ?
Có ba cách thực hiện: Cách 1: Xem trong chi tiết khách hàng Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Khách hàng. Chọn khách hàng cần xem. Trong trang chi tiết ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 11:27 SA
Khách mua hàng có thể sử dụng nhiều mã giảm giá trên một đơn hàng không ?
Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được duy nhất một mã giảm giá. Nếu Khách mua hàng đồng thời có được một mã giảm giá 10% và một mã giảm giá "giao hàng miễn...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 12:57 CH
Tại sao đã tạo khuyến mãi cho sản phẩm nhưng không áp dụng được ?
Bạn vui lòng vào chi tiết sản phẩm kiểm tra có check vào “Không áp dụng khuyến mãi”, nếu có vui lòng bỏ check. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo mã khuyến ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 11:12 SA
Hướng dẫn tạo mã giảm giá hàng loạt
Việc tự tạo mã giảm giá có thể sẽ gây khó khăn cho bạn do đó, Haravan sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hàng loạt các mã giảm giá một cách nhanh chóng. Bạn vào tra...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 11:11 SA
Số lần áp dụng của chương trình khuyến mãi sẽ được tính như thế nào khi có đơn đặt lại?
TH1: Không xóa sản phẩm trong đơn hàng cũ mà chỉ tăng giảm số lượng sản phẩm cũ Nếu sản phẩm vẫn giữ theo đơn hàng gốc, chỉ giữ nguyên hoặc tăng giảm số lư...
Wed, 4 Tháng 1, 2023 tại 6:14 CH
Có thể tạo khuyến mãi chỉ áp dụng riêng ở Hararetail được không?
Có thể.  Để tạo khuyến mãi chỉ áp dụng riêng ở HaraRetail, bạn sẽ chọn Tùy chọn Kênh và chọn POS tại mục Kênh áp dụng khi thực hiện tạo chương trình khuyến...
Sat, 7 Tháng 1, 2023 tại 7:37 CH

Cùng danh mục