Báo cáo

Có thể xuất báo cáo ra file excel không ?
Haravan hỗ trợ xuất báo cáo dưới định dạng .xlsx và xuất lên đến 100.000 dòng / file  Để thực hiện xuất file báo cáo, bạn thực hiện: 1. Tại trang chi ti...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 9:27 SA
Hệ thống Haravan có hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh không ?
Haravan CÓ hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh. Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau: 1. Bạn vào Trang quản trị ➨ chọn Báo cáo ➨  chọn Danh sách báo cáo...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 9:59 SA
Báo cáo nào thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng ?
Báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch (thuộc báo cáo Tài chính) đang thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng. Khi có đơn hàng đã thanh toán, báo cáo này sẽ g...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 11:04 SA
Làm sao để xem sản phẩm nào bán chạy nhất ?
Có 2 cách để xem được thông số này:  Cách 1: Xem trong trang Tổng quan 1. Tại trang quản trị, bạn chọn Tổng quan 2. Bạn xem trong mục Sản phẩm bán ch...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 10:33 SA
Làm sao để xem báo cáo đơn hàng đến từ nguồn nào ?
1. Tại trang quản trị bạn chọn Báo cáo -> chọn danh sách Báo cáo → tìm kiếm "Dòng tiền" và chọn báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch 2. Bạn c...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 10:58 SA
Làm sao để xem được các đơn hàng đã hủy trong tháng ?
1. Từ Trang quản trị -> bạn chọn Báo cáo và chọn Danh sách báo cáo 2. Bạn tìm kiếm "Tháng hiện tại" và chọn xem Báo cáo bán hàng theo Tháng hi...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 11:11 SA
Có gì khác biệt giữa Báo cáo bán hàng và Báo cáo tài chính ?
Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt? Báo cáo ...
Tue, 5 Tháng 3, 2024 tại 11:45 SA
Ý nghĩa thông số nguồn lưu lượng trong báo cáo bán hàng, báo cáo tài chính
1. Direct Đến từ 03 nguồn sau: (1) Khách hàng đến mua tại POS (2) Điền URL website vào trình duyệt mua hàng trực tiếp trên Website của bạn (3) Mua hàng từ ...
Fri, 14 Tháng 6, 2024 tại 5:00 CH
Sản phẩm tùy chọn trong báo cáo là gì?
Vấn đề: Khi xem chi tiết sản phẩm trong đơn hàng trên các bản báo,  bạn thấy có đơn hàng có sản phẩm tùy chọn  Giải thích: Sản phẩm tùy chọn là những sản...
Mon, 4 Tháng 3, 2024 tại 11:42 SA
Báo cáo nào trên trang quản trị MyHaravan sẽ khớp với báo cáo bán hàng trên HaraRetail?
Báo cáo tài kênh bán hàng POS trang quản trị MyHaravan sẽ tương đồng với báo cáo bán hàng của HaraRetail. Để số liệu hai báo cáo được trùng khớp bạn cần chú...
Tue, 5 Tháng 3, 2024 tại 11:43 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay