Báo cáo

[Báo cáo Sắp hết hàng] Vì sao khi xem số lượng khả dụng tất cả kho bán trên báo cáo sắp hết hàng lại không trùng khớp với số khả dụng trong trang chi tiết sản phẩm?
Ví dụ trong báo cáo sắp hết hàng, sản phẩm Sạc nhanh M12-18SC Milwaukee có số khả dụng là 84 Nhưng trong trang chi tiết sản phẩm, số khả dụng của sản phẩm ...
Mon, 27 Tháng 11, 2023 tại 3:56 CH
Báo cáo Nhập trả hàng theo nhà cung cấp
Báo cáo Nhập trả hàng theo nhà cung cấp sẽ cung cấp chi tiết các chỉ số cần thiết để đánh giá quy trình nhập trả của nhà bán hàng. Thông qua báo cáo, nhà bá...
Sat, 18 Tháng 5, 2024 tại 11:14 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay