Tên miền

Tại sao link của Haravan lại có /collections, /blog ? Có thể bỏ hoặc thay đổi không ?
Cấu trúc link /collections, /products, /pages, /blog,.. là mặc định của hệ thống, có tác dụng phân loại trang, nên không thể bỏ hay thay đổi được. Bạn v...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 12:24 CH
Chuyển từ htpp sang htpps thì có ảnh hưởng SEO không ?
Không ảnh hưởng.  Tuy nhiên, do Webmaster Tool xem http và https là khác nhau, cho nên bạn cần vào Webmaster Tool thêm https, và kiểm tra lượng truy cập...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 12:22 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay