Cấu hình cửa hàng

Làm sao để thay đổi nội dung email thông báo?
Để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo, chọn email cần chỉnh sửa hoặc chọn Hiệu chỉnh email Nếu bạn không c...
Tue, 2 Tháng 8, 2022 tại 4:24 CH
Làm sao để tắt email thông báo xác nhận thanh toán ?
Để tắt email thông báo xác nhận thanh toán, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo và chọn nút "TẮT" ở email tương ứng mà bạn cần tắt. Bạn vui ...
Tue, 2 Tháng 8, 2022 tại 4:28 CH
Có thể thực hiện thao tác gì với email thông báo đơn hàng ?
Hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa email nhận thông báo đơn hàng. Nếu muốn thay đổi email nhận thông báo đơn hàng, bạn thực hiện thao tác xóa rồi thê...
Tue, 2 Tháng 8, 2022 tại 4:32 CH
Làm sao để thêm/bớt quản trị viên vào website ?
Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản, và click vào nút "Thêm tài khoản". Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản trị, bạn ké...
Tue, 2 Tháng 8, 2022 tại 4:38 CH
Làm sao để cấu hình quyền các mục cho từng quản trị viên ?
Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định là Không có quyền Để thực hiện cấp quyền cho nhân viên, bạn cần ph...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:51 SA
Làm sao để thay đổi email chủ tài khoản cho website ?
Trường hợp 1: Bạn có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu. Lưu ý: Chỉ có thể chuyển quyền chủ sở hữu cho một trong những email nằm trong danh sách...
Fri, 22 Tháng 9, 2023 tại 10:33 SA
Có thể sử dụng một email để tạo nhiều website Haravan không ?
Bạn có thể tạo nhiều website từ cùng một địa chỉ email, có thể dùng chung hoặc khác mật khẩu, chỉ cần đặt tên cửa hàng (tên miền Haravan) khác nhau và không...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:09 SA
Tại sao không nhận được email từ Haravan ?
Có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Bạn có thể xem xét các nguyên do sau: Hộp thư đầy, không còn dung lượng lưu trữ => Xóa bớt email. Email ...
Mon, 17 Tháng 10, 2022 tại 4:20 CH
Các loại tiền tệ mà Haravan cho phép sử dụng ? Sử dụng đồng bảng Anh có được không ?
Hệ thống Haravan hiện hỗ trợ cho khách hàng sử dụng 1 trong 2 đơn vị tiền tệ: VND và USD. Để thiết lập đơn vị tiền tệ cho website, bạn vào Cấu hình ➨ Cấu h...
Mon, 17 Tháng 10, 2022 tại 4:38 CH
Tại sao không phân quyền tài khoản trên Trang quản trị được ?
Để có thể phân quyền tài khoản được, bạn phải hội đủ 2 điều kiện sau: Tài khoản của bạn là tài khoản chủ sở hữu. Số lượng quản trị viên (user) đã phân...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:00 SA

Cùng danh mục