Cấu hình cửa hàng

Vì sao không đăng nhập được vào Trang quản trị, không thay đổi mật khẩu vào quản trị được ?
Nguyên do có thể do: Bạn gõ sai mật khẩu (truy cập vào đây để tìm hiểu cách thiết lập lại mật khẩu). Tài khoản quản trị viên của bạn đã bị xóa khỏi da...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 9:59 SA
Làm gì khi quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan ?
Khi bạn quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan, hãy nhấp vào Bạn quên mật khẩu để hệ thống cấp lại mật khẩu mới. Bạn vui lòng xem chi tiết cách thực h...
Thu, 4 Tháng 8, 2022 tại 10:54 SA
Làm sao bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng ?
Để bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng, bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Cấu hình. Bạn kéo xuống cuối trang, vào mục Mật khẩu cửa hàng. ...
Mon, 3 Tháng 4, 2023 tại 3:34 CH
Chức năng “File” trong Trang quản trị dùng để làm gì ?
Mục File trong Cấu hình hỗ trợ bạn tải các file hình ảnh, Word, Excel,.. Việc tải hình lên đây giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lấy liên kết hình ả...
Wed, 1 Tháng 11, 2023 tại 3:10 CH
Phân quyền để nhân viên vào HaraRetail
Để cho tài khoản đăng nhập và thao tác được trên hararetail thì nhóm quyền phải có quyền ở những menu sau: Quản lý chung Quản lý đơn hàng Quản lý khách ...
Wed, 9 Tháng 8, 2023 tại 5:11 CH

Cùng danh mục