Đơn hàng

Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:25 SA
Hướng dẫn đơn hàng chưa hoàn tất
Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi họ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khi khách mua hàng tiềm năng cung cấp thôn...
Sun, 28 Tháng 1, 2024 tại 8:24 CH
Xuất danh sách đơn hàng
Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất da...
Fri, 24 Tháng 3, 2023 tại 10:33 SA
Xem chi tiết đơn hàng
Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng...
Fri, 14 Tháng 10, 2022 tại 3:25 CH
Chỉnh sửa đơn hàng
Khi đơn hàng được tạo ra, nhà bán hàng không thể thực hiện chỉnh sửa  các thông tin như: tên sản phẩm, số lượng, giá tiền, khuyến mãi, phí vận chuyển. Nếu c...
Fri, 14 Tháng 10, 2022 tại 3:43 CH
Xóa nhãn đơn hàng đã tạo
Thao tác xóa nhãn sẽ giúp bạn xóa bớt những nhãn không còn cần thiết để việc quản lý trở nên dễ dàng hơn. Để có thể xóa các nhãn đơn hàng đã tạo thì nhãn đó...
Wed, 10 Tháng 5, 2023 tại 3:02 CH
Đơn hàng nháp
Đơn hàng được gọi là đơn hàng nháp khi đơn hàng đó được tạo bởi Nhà bán hàng và lưu tại mục Đơn hàng nháp trong menu Đơn hàng.  Nhà bán hàng tạo đơn hàn...
Mon, 15 Tháng 1, 2024 tại 10:35 CH
Hướng dẫn thao tác gộp đơn
Tính năng gộp đơn là một công cụ quan trọng trong quản lý đơn hàng và vận chuyển, đặc biệt hữu ích khi bạn cần tối ưu hóa quá trình giao hàng bằng cách gộp ...
Wed, 31 Tháng 1, 2024 tại 6:24 CH

Cùng danh mục