Kho ứng dụng

Tại sao đã cài đặt ứng dụng Product Reviews nhưng không thấy hoạt động ?
Đối với một số ứng dụng trong đó có Product Reviews, khi cài đặt xong ứng dụng, bạn cần phải chèn code vào phần hiệu chỉnh theme để ứng dụng hoạt động cho p...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 4:44 CH
Tại sao review sản phẩm không thấy hiển thị các đánh giá ngoài web ?
Với ứng dụng Product Reviews, sau khi sản phẩm được đánh giá, bạn cần vào quản trị, vào ứng dụng để check thông tin. Ở màn hình quản lý, bạn có thể xem ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 4:46 CH
Làm cách nào để thêm Nút mua hàng cho một trang web khác ?
Bạn sử dụng ứng dụng Haravan Widgets được cung cấp miễn phí từ nhà phát triển Haravan. Bằng cách cài đặt ứng dụng, chọn chức năng tạo Nút mua hàng, chọn...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 4:50 CH
Có thể xóa hoặc chỉnh sửa Nút mua hàng được nhúng vào website ?
Có thể.  Bằng cách xóa mã nhúng hoặc chỉnh sửa ID sản phẩm trong mã nhúng, bạn có thể xóa nút mua hàng, hoặc thay đổi sản phẩm được nhúng. Mã nhúng ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 4:53 CH
Tại sao không thể đồng bộ được sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan ?
Việc đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan phải tuân theo một số quy tắc. Do đó, bạn cần kiểm tra xem khi thực hiện đồng bộ đã thực hiện đúng và đủ c...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:04 CH
Sau khi đơn hàng phát sinh thì khi nào thì tồn kho tại KiotViet mới được trừ ?
Tại haravan khi thao tác chọn nhà giao hàng hoàn tất khi đó phiếu đặt hàng bên KiotViet chuyển từ trạng thái phiếu tạm sang hoàn tất. Lúc này số lượng sản p...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:05 CH
Đăng nhập Kiotviet báo lỗi, phải làm sao ?
Khi gặp lỗi đăng nhập trên hệ thống, bạn gửi thông tin tài khoản đăng nhập Kiot Việt (Link đăng nhập, tài khoản, mật khẩu) toàn quyền và tình trạng lỗi về b...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:06 CH
Tại sao đã tạo sản phẩm tại KiotViet rồi nhưng thấy không đồng bộ về Haravan ?
Do 3 nguyên do sau: 1. Chưa chọn kho liên kết tại KiotViet. 2. Không chọn “Bán trực tiếp”. 3. Chọn Không thêm mới sản phẩm trong cấu hình NHỮNG...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:07 CH
Cần kiểm tra những vấn đề gì khi sản phẩm trong đơn hàng đồng bộ qua KiotViet bị lỗi ?
Đối với đơn hàng phát sinh từ website: Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại ở Kiotviet chưa. Nếu sản phẩm đã tồn tại trên Kiotviet thì kiểm tra xem sản phẩm t...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:08 CH
Làm cách nào để sản phẩm tại KiotViet và Haravan có tên khác nhưng tồn kho vẫn giống nhau ?
Bạn thao tác như sau: Trang quản trị ➨ Ứng dụng ➨ Haravan kiotviet ➨ Cấu hình ➨ bỏ chọn Cập nhật tên sản phẩm. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Ứng dụng - Kio...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:09 CH

Cùng danh mục