Quản lý tồn kho

Sản phẩm đã hết hàng + không cho phép đặt khi hết hàng vẫn phát sinh được đơn hàng
Mô tả vấn đề: Sản phẩm đã hết hàng + không cho phép đặt khi hết hàng nhưng vẫn có đơn hàng phát sinh >>> dẫn đến tồn âm Nguyên nhân: Kiểm ...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:39 CH
Vì sao sản phẩm có tổng tồn bằng 0 lại không hiển thị trong tồn kho (cả cơ bản lẫn nâng cao)?
Mô tả vấn đề: Tất cả biến thể của sản phẩm đều có tồn bằng 0  Không thể tìm thấy sản phẩm trong tồn kho Nguyên nhân: Là do sản phẩm này trước đó...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:46 CH
Tìm và Xử lý số đặt của sản phẩm
Mô tả vấn đề: Sản phẩm có số Đặt phải kiểm tra các trường hợp sau để số đặt về = 0 Nguyên nhân: Kiểm tra đơn hàng xem sản phẩm này đã xử lý giao h...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:53 CH
Sản phẩm không tìm được Chi tiết và Lịch sử tồn kho
Mô tả vấn đề: Sản phẩm có số tồn, có phát sinh đơn hàng nhưng khi tìm trong Chi tiết và Lịch sử tồn kho thì không trả về kết quả nào. Nguyên nhân: Kể...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:56 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay