Thiết lập hệ thống

Làm thể nào để ràng buộc khách hàng của bạn nhập số điện thoại / email khi hoàn tất đơn hàng ?
Việc ràng buộc này giúp bạn có được thông tin số điện thoại và email khách hàng nhằm thuận tiện khi liên hệ và quản lý khách hàng.  Bạn truy cập vào Cấu...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:14 AM
Các phương thức thanh toán nào đang được hỗ trợ trên hệ thống ?
Hệ thống Haravan hỗ trợ các phương thức thanh toán gồm: 1. Thanh toán khi giao hàng (COD - Cash on delivery) 2. Chuyển khoản qua ngân hàng. 3. Thanh toán ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:15 AM
Làm thể nào để kết nối với cổng thanh toán ?
Để kết nối với cổng thanh toán, bạn vào Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ chọn cổng thanh toán cần kết nối và nhập đầy đủ các thông tin cần thiết.  Mỗi cổng thanh...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:16 AM
Làm sao để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng ?
Để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo, chọn email cần chỉnh sửa.  Nếu bạn không có kiến thức về HTML, bạn...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:16 AM
Làm sao để tắt email thông báo xác nhận thanh toán ?
Để tắt email thông báo xác nhận thanh toán, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo và chọn nút "TẮT" ở email tương ứng mà bạn cần tắt. Bạn vui ...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 1:54 PM
Có thể thực hiện thao tác gì với email thông báo nhận đơn hàng ?
Hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa email thông báo đơn hàng. Nếu muốn thay đổi email thông báo đơn hàng, bạn thực hiện thao tác xóa rồi thêm email th...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:17 AM
Làm sao để thêm/bớt quản trị viên vào website ?
Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản, và click vào nút "Thêm quản trị viên". Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản tr...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:18 AM
Làm sao để cấu hình quyền các mục cho từng quản trị viên ?
Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định với Toàn quyền truy cập (không bao gồm một số quyền đặc biệt của chủ sở hữu)....
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:18 AM
Làm sao để thay đổi chủ tài khoản cho website ?
Trường hợp 1: Bạn có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị với tư cách chủ sở hữu, vào Cấu hình ➨ Tài khoản. Bạ...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 11:47 AM
Có thể sử dụng một email để tạo nhiều website Haravan không ?
Bạn có thể tạo nhiều website từ cùng một địa chỉ email, có thể dùng chung hoặc khác mật khẩu, chỉ cần đặt tên cửa hàng (tên miền Haravan) khác nhau và không...
Thu, 4 Tháng 10, 2018 at 4:29 PM