Tồn kho

Phiếu điều chuyển
Điều chuyển tồn kho giúp chuyển sản phẩm từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Trong các trường hợp hàng hủy, hàng bị hỏng hóc, mẫu thử, hàng đổi trả cần để tăng...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 4:27 CH
Chi tiết phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử. Nội dung Thông tin trên thẻ Chi tiết  Thông tin trên thẻ Lịch sử Thông tin trên ...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 4:31 CH
Tạo phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển được xem là tạo & nhận hoàn chỉnh sẽ cần đi qua 3 bước:  Bước 1: Tạo và duyệt phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu: “Chưa nhận hàng”...
Thu, 21 Tháng 3, 2024 tại 11:18 SA
In phiếu điều chuyển
Bạn cần quan tâm: In phiếu điều chuyển In phiếu điều chuyển Sau khi tạo phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái “Chưa xuất hàng”. Lúc này, số lượng tồn...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 5:14 CH
Lọc và xuất file chi tiết tồn kho
Việc xem trên trang Chi tiết tồn kho có thể rất rối rắm hoặc quá dài dòng khi có quá nhiều kho, quá nhiều sản phẩm trong mỗi kho. Hơn nữa, Nhà bán hàng c...
Sat, 1 Tháng 10, 2022 tại 10:51 SA
Lịch sử tồn kho (nâng cao)
Nội dung Trang lịch sử tồn kho Cách truy cập lịch sử tồn kho Trang lịch sử tồn kho Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của admin...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:30 SA
Quản lý các chi phí nhập hàng
Trong phiếu nhập, bạn sẽ thấy hai loại phí: Chi phí khác trả cho nhà cung cấp và chi phí nhập khác. Sự khác nhau giữa hai loại phí này là: Chi phí trả ch...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 5:28 CH
Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chuyển
Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chuyển, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chuyển được nhanh hơn.  B...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 5:08 CH
Nhập file dữ liệu trong phiếu kiểm kho
Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chỉnh được nhanh hơn.  Sự ...
Wed, 4 Tháng 10, 2023 tại 5:12 CH
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu nội dung in tồn kho
Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ tr...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 3:08 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay