Bán hàng đa kênh

Cách xóa kết nối với Lazada ?
Bạn vào Trang quản trị  ➨ Lazada ➨ Cấu hình ➨ chọn Xóa kênh. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để n...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 1:46 PM
Tại sao cập nhật tồn kho sản phẩm trên Haravan nhưng tồn kho trên Lazada không đổi ?
Khi bạn đã đồng bộ tồn kho sản phẩm từ Haravan lên Lazada nhưng tồn kho trên Lazada không đổi thì hiện tại hệ thống đã xảy ra lỗi đồng bộ. Bạn vui lòng ...
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 10:19 AM
Tại sao cập nhập giá sản phẩm trên Haravan nhưng Lazada không đổi ?
Khi bạn đã đồng bộ giá sản phẩm từ Haravan lên Lazada nhưng giá trên Lazada không đổi thì hiện tại hệ thống đã xảy ra lỗi đồng bộ. Bạn vui lòng liên hệ ...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 1:47 PM
Tại sao đơn hàng trên Lazada đã thay đổi trạng thái vận chuyển nhưng Haravan không đổi ?
Về vấn đề này đầu tiên bạn phải xem lại các trạng thái vận chuyển tương ứng giữa Haravan và Lazada.  Bạn vui lòng tham khảo tại đây phần Đồng bộ đơn hàn...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:35 PM
Tạo zalo shop như thế nào ?
Truy cập link https://oa.zalo.me/home ➨ Click vào Tạo Official Account.  Sau đó bạn thực hiện các bước tiếp theo như hướng dẫn tại đây.
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:36 PM
Kết nối Zalo shop như thế nào ?
Để kết nối Zalo shop, Từ Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng khác ➨ Zalo Store ➨ Kết nối Zalo store ➨ chọn page cần kết nối như hình mô tả.
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 10:24 AM
Làm sao để đồng bộ sản phẩm lên Zalo shop ?
Để đồng bộ sản phẩm lên Zalo shop, Nhà bán hàng thực hiện như sau: Cách 1: Tại trang quản trị sản phẩm, check chọn hiển thị trên kênh Zalo như hình  ...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 4:19 PM
Làm sao ngắt kết nối với Zalo shop khi không bán hàng trên Zalo ?
Để ngắt kết nối, bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng khác ➨ Zalo Store. Trong trang giao diện, chọn Ngắt kết nối. Trong cửa s...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 4:22 PM
Kích thước hình quy định của sản phẩm đồng bộ sang zalo quy định là bao nhiêu ?
Nếu sản phẩm không có hình ảnh đại diện, Zalo Store sẽ lấy ảnh default.  Kích thước ảnh phải lớn hơn 500 x 500 px. Nếu nhỏ hơn, Zalo Store cũng sẽ lấy ả...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 4:25 PM
Làm sao biết có bao nhiêu sản phẩm đã được duyệt trên Zalo shop ?
Để xem được sản phẩm đã được duyệt, Tại Zalo Shop, Nhà bán hàng vào Zalo Official Account ➨ Cửa hàng ➨ Sản phẩm để xem, có thể theo tình trạng Duyệt.
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:37 PM

Cùng danh mục