Giao diện website

Có thể đặt hàng Haravan thiết kế giao diện theo một giao diện mẫu có trước đó ?
Có thể. Để thực hiện, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau: Website mẫu Website mà bạn muốn thiết kế Các yêu cầu thiết kế cụ thể Sau đó, bạ...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 2:28 PM
Phân biệt blog và trang nội dung ?
Cả blog và trang nội dung đều là cách hữu hiệu để bổ sung các nội dung liên quan đến website của bạn, với những mục đích cụ thể. Trang nội dung: được hiểu...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:52 AM
Làm sao để tạo thêm danh mục blog mới cho website ?
Bạn thao tác theo các bước sau: Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Blog. Chọn Quản lý blog. Chọn Thêm danh mục blog. Thêm tên bài viết và thiết lập ...
Wed, 5 Tháng 9, 2018 at 3:38 PM
Lỡ tay xóa danh mục blog thì làm sao để phục hồi ?
Khi xóa danh mục blog thì thao tác này không thể hoàn tác, đồng thời dữ liệu cũng không thể phục hồi. Do Haravan là hệ thống sử dụng chung nên không hỗ...
Wed, 5 Tháng 9, 2018 at 3:34 PM
Có thể thay đổi số lượng bài viết hiển thị trên danh mục blog ?
Hầu hết các giao diện đều hỗ trợ bạn chỉnh sửa số bài viết hiển thị. Để thực hiện, bạn vào trong Thiết lập theme ➨ Trang bài viết ➨ tìm mục Bài viết mớ...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 10:06 AM
Làm sao để tắt/mở bình luận bài viết blog ?
Haravan hỗ trợ bạn tùy chỉnh bình luận cho bài viết blog, thông qua việc tùy chỉnh cho danh mục blog. Bạn có thể tùy chỉnh bình luận cho danh mục blog ...
Wed, 31 Tháng 10, 2018 at 9:51 AM
Làm thế nào để ẩn một bài viết blog đã đăng lên website ?
Trong Haravan, bạn có thể ẩn từng bài viết một hay ẩn cùng lúc nhiều bài viết. Ẩn từng bài viết một Ẩn cùng lúc nhiều bài viết Bạn vui lòng xem c...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 10:19 AM
Có thể lên lịch đăng bài trước cho bài viết blog không ?
Có thể. Bạn thao tác như sau: Từ Trang quản trị ➨ Blog. Chọn bài viết bạn muốn thiết lập ngày đăng Bạn kéo đến phần Hiển thị, thiết lập ngày hiển t...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 10:27 AM
Làm sao để tùy chỉnh nhóm sản phẩm hiển thị trên trang chủ website ?
Hầu hết các giao diện có hỗ trợ tùy chỉnh nhóm sản phẩm hiển thị trên trang chủ website. Bạn thao tác như sau: Bạn vào trong Thiết lập theme ➨ Trang c...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 10:51 AM